Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Общ списък на избираемите дисциплини - сортиран по азбучен ред    English
Факултет по математика и информатика - Общ списък на избираемите дисциплини - сортиран по азбучен ред
Дисциплина Преподавател
497 3D моделиране с Maya доц. д-р Емил Хаджиколев, 
хон. ас. Здравко Николаев Вангелов (студент в магистърска програма „Мултимедия и виртуална реалност“ – АМТИИ)
1 ActionScript 2.0 (Практикум) Мая Стоева – дизайнер в Студио “Пиксел” ООД, Мехмед Хасан –IV курс “Информатика”
305 ASP.NET WebForms & MVC проф. д-р Снежана Гочева, докторант Радослав Радев
2 ASP.NET програмиране със C# доц. Росица Донева, Александру Григореску (Кристианщад университет, Швеция)
508 Java Script в дълбочина – 1 част доц. д-р Владимир Вълканов, док-т Михаил Петров
522 JavaScript в дълбочина, 2 част доц. д-р Владимир Вълканов, док-т Михаил Петров
527 Single Page приложения с Angular доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Тодор Иванов
405 Адаптивен уеб дизайн проф. Георги Тотков, докт. Лиляна Монева
479 Английски език ниво А2 (Практикум) доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова
390 Апроксимации и синтез на антени в програмната среда Mathematica проф. д-р Николай Кюркчиев
391 Блоково програмиране доц. д-р Анна Малинова, гл.ас.д-р Тодорка Глушкова
121 C# и ADO.NET (Практикум) Никола Вълчанов (докторант във ФМИ)
3 GUI приложения с WPF и Silverlight проф. д-р Асен Рахнев и Радослав Радев (докторант)
4 Java - базирани технологии за сървърни приложения (Практикум) И. Ангелов, програмист и интегратор в Travel Fusion (Великобритания), докторант във ФМИ на ПУ
5 PERL за лингвисти (Практикум) Ат. Чанев, (докторант в Университета на Тренто, Италия)
6 PHP - езикът на интернет (Практикум) Христо Гетов (проектант в Wisdom.bg)
7 PHP за напреднали - част 2 Атанас Василев (програмист във фирма „Вискомп)
8 PHP за напреднали - част 2 Георги Ггроздев (управител на фирма „Вискомп“ ЕООД, Проект мениджър, Ръководител отдел „Програмиране“ в „Euroweb Internet“ GmbH, Дюселдорф, Германия)
9 PHP Част 1 - Въведение хон.ас. Георги Гроздев 2
485 PSD концепция, дизайн и front-end разработка доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Христо Христов, хон. ас. Мадлен Стойчева
10 Raytracing - Фотореалистични изображения (Практикум) гл. ас. Александър Пенев, Христо Лесев - 3 курс информатика
11 Raytracing - Фотореалистични изображения (Практикум) Гл.ас. Александър Пенев, Христо Лесев (докторант)
12 Raytracing – Фотореалистични изображения (Практикум) гл. ас. Александър Пенев, Христо Лесев
307 Spring Framework доц. д-р Росица Донева, докторант Христо Инджов
13 SQL технологии и разпределени бази от данни (Практикум) Иван Давидов, програмист (Java, J2EE)
301 UML и ORM с примери на ASP.NET проф. д-р Снежана Гочева, Радослав Радев (докторант)
14 Windows-базирани приложения с Visual C# .NET (Практикум) Н. Павлов, КОДАР ООД
17 XML и средства за работа с XML в работната рамка .NET доц. д-р Антон Илиев, Никола Вълчанов (докторант)
531 Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Цветелин Кюмюрджиев (техн. р-л „Проекти“ в Проксиад), хон. ас. Илия Илиев (техн. р-л „Проекти“ в Проксиад) 
327 Агентни системи проф. д.м.н. Георги Тотков, хон. ас. Стефан Ставрев, управител на "Трай Софт ЕООД" (TRI Soft Ltd.)
18 Адитивни задачи в теорията на числата доц. д. м. н. Д. Толев
19 Администриране на Oracle Database 10g (Практикум) Николай Манчев – старши консултант в Oracle Corporation
20 Академично писане на английски ст. преп. И. Шотлеков
21 Аксиоматика на основните числови системи проф. дмн Нако Начев; гл. ас. Йордан Епитропов
22 Алгебрична теория на кодирането доц. д. м. н. Н. Начев, гл. ас. Й. Епитропов
26 Алгебрична теория на кодирането доц. Д-р Никола Зяпков
24 Алгебрична теория на числата проф. дмн Нако Начев, гл. ас. Йордан Епитропов
27 Алгебрична теория на числата проф. дмн Нако Начев, гл.ас. Йордан Епитропов
25 Алгебрична топология и приложения доц. д-р М. Найденова
29 Алгебрични идеи в теориите на кодирането и криптографията проф. д. м. н. Н. Начев, гл. ас. Й. Епитропов
28 Алгебрични функции проф. д-р С. Димиев
30 Алгоритми и програми в състезанията проф. д-р А. Рахнев, гл. ас. К. Гъров, гл. ас. д-р А. Голев
310 Анализ и оптимизация на софтуерни приложения (Практикум) гл. ас. А. Пенев;  хон. ас. В. Василев
31 Анализ на временни редове доц. д-р В. Нончева
32 Анализ на данни със статистически софтуер доц. д-р В. Нончева
524 Анализ на данни и изработване на интерактивни справки доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Кремена Стефанова
516 Анализ на пазарите на информационни технологии проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов
306 Анализ, дизайн и изграждане на софтуерни приложения доц. д-р Христо Крушков, докторант Христо Тошков Христов
489 Анализ и оптимизация на софтуерни приложения доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Александър Пенев, док-т Мартин Василев
512 Аналитична логистика проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов
287 Аналогии и обобщения в математиката проф. дмн Христо Семерджиев, ас. д-р Павлина Атанасова
33 Английски език в икономическите науки (Практикум) гл. ас. Иван Шотлеков
34 Английски език в маркетинг мениджмънта ст. преп. И. Шотлеков, ст. преп. В. Иванова
35 Английски език в маркетинга ст. преп. И. Шотлеков, ст. преп. В. Иванова
36 Английски език в официалните документи на Европейския съюз ст. преп. И. Шотлеков
37 Английски език в разработването на образователни проекти (Практикум) гл. ас. И. Шотлеков
38 Английски език в управлението на проекти ст. преп. И. Шотлеков
39 Английски език за информатици ст. преп. И. Шотлеков
40 Английски език за компютърни специалисти ст. преп. И. Шотлеков
41 Английски език за пътуване и туризъм ст. преп. И. Шотлеков
42 Английски език за учители по информатика (Практикум) хон. преп. К. Кели
43 Английски език за учители по математика и информатика хон. преп. К. Кели
44 Английски език и съвременни културни събития (Практикум) гл. ас. В. Иванова
45 Английски език като средство за общуване между различните култури гл. ас. Ваня Иванова
499 Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „DEBUGGING AND TEST THEORY“ проф. д-р Николай Кюркчиев, 
проф. д-р Антон Илиев, 
доц. д-р Николай Павлов
46 Асимптотични методи в теорията на диференциалните уравнения доц. д-р Г. Векова
47 Асоциативни алгебри проф. д-р С. Миховски
48 Афинна геометрия  доц. д-р Р. Балабанова 
49 Бази данни проф. д-р С. Стоянов
50 Банково и бюджетното счетоводство гл. ас. д-р И. Иванов
51 Безжични мрежи (Практикум) инж. Димитър Кавръков – регионален инструктор в Cisco Network
52 Бизнес английски език ст. пр. И. Шотлеков
53 Бизнес английски с Интернет ст. преп. И. Шотлеков
467 Бизнес динамика гл. ас. д-р Асен Христов
54 Бизнес информационни системи доц. д-р К. Онков, АУ
55 Бизнес комуникации нa английски език ст. преп. В. Иванова, ст. преп. И. Шотлеков
468 Бизнес право, ІІ част проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (директор в община –Пловдив)
483 Бизнес приложения за Интернет проф. д-р Минчо Сандалски
333 Бизнес статистика с SPSS проф. д-р Снежана Гочева, док-т Атанас Иванов
119 Бизнес статистика с R доц. д-р Веска Нончева
56 Борсови и извънборсови начини на търгуване (Практикум) инф. Мариян Милев
412 Валути и валутни сделки проф. Асен Рахнев, хон. ас. Светозар Гледачев
57 Векторен анализ доц. д-р Г. Костадинов
58 Векторна алгебра и векторен анализ доц. д-р Д. Мекеров
59 Вероятностни методи в естествените науки гл. ас. д-р П. Копанов
60 Визуално програмиране с Borland C++ Builder 5 доц. д-р М. Сандалски
530 Визуално програмиране с Processing проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански
523 Водене на преговори и разрешаване на конфликти проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов 
71 Въведение в 3D графиката (Практикум) гл. ас. Александър Пенев, Андрей Марчев - 3 курс информатика
300 Въведение в ActionScript 3.0 проф.д-р Асен Рахнев, докторант Мая Стоева
286 Въведение в Adobe Flash Professional CS5. Първи стъпки с Adobe AIR проф. д-р Асен Рахнев, докторант Мая Стоева
72 Въведение в ASP.NET доц. д-р Антон Илиев, Тихомир Петров
288 Въведение в ASP.NET MVC2 доц. д-р Антон Илиев, докторант Никола Вълчанов
401 Въведение в Big Data и Cloud Computing гл. ас. д-р Станка Хаджиколева, гл. ас. д-р Емил Хаджиколев
61 Въведение в Macromedia Professional Flash 8 (Практикум) Мая Стоева – дизайнер в Студио “Пиксел” ООД, Мехмед Хасан –IV курс “Информатика”
62 Въведение в Microsoft.NET (Практикум) Иван Давидов - програмист (C#, ASP.NET)
525 Въведение в генеративната визуализация проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански
407 Въведение в теоретичната информатика доц. д-р Христо Кискинов
521 Въведение в технологиите на блоковите вериги проф. д-р Станимир Стоянов, ас. Ирина Кръстева
402 Въведение в маркетинговите изследвания проф. д-р Снежана Гочева, гл. ас. д-р Десислава Войникова
366 Въведение в PHP. Обектно–ориентирано програмиране доц. д-р Христо Крушков, хон. ас. Димитър Ников (старши програмист във Вискомп)
271 Въведение в WPF Христо Лесев (докторант), Андрей Марчев
63 Въведение в адитивната теория на числата гл. ас. д-р Теменужка Пенева
64 Въведение в аналитичната теория на числата доц. д. м. н. Д. Толев
500 Въведение в банкирането проф. д-р Асен Рахнев,
хон.ас. Илия Кирчев (на ръководни позиции в Пощенска банка, Първа Инвестиционна Банка, Българска банка за развитие)
289 Въведение в Биоинформатиката доц. д-р Антон Илиев
65 Въведение в езика ActionScript MX за Flash MX (Практикум) М. Стойкова – Графичен и web дизайнер в Pixel
66 Въведение в конформната геометрия доц. д-р Р. Балабанова
486 Въведение в математическите методи за вземане на решение проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов
73 Въведение в обектно-ориентираното програмиране с Java (Практикум) Христо Христов (докторант)
309 Въведение в програмирането на Objective C (Практикум) хон. ас. Иван Джеферов
364 Въведение в разработката на игри с UDK (Unreal 3 Game Engine) доц. д-р Христо Крушков, хон. ас. Стефан Ставрев
67 Въведение в създаването на Уеб услуги доц. д-р Антон Илиев и гл. ас. Анна Малинова
68 Въведение в теория на множествата и общата топология доц. д-р Неделчо Милев
69 Въведение в теорията на диференцируемите многообразия доц. д-р К. Грибачев
70 Въведение в технологията EJB 3.0 (Практикум) Борис Вълков, софтуерен инженер в OBS BG
488 Въведение в уеб програмирането с Python и Django доц. д-р Дойчин Бояджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова
302 Въведение и в Adobe Flash Professional CS5. Първи стъпки с Adobe AIR. проф. д-р Асен Рахнев, докторант Мая Стоева
393. Генетични алгоритми в оптимизацията доц. д-р Владимир Шкуртов, хон. ас. Стефан Ставрев
74 Геометричен дизайн на криви и повърхнини доц. д-р М. Манев
75 Геометрични модели на вселената   доц. д-р К. Грибачев 
76 Геометрия на мрежи и тъкани в метрични пространства проф. д-р Г. Златанов
77 Геометрия на фигурите доц. д-р Б. Царева
78 Геометрия на фракталите доц.д-р Боян Златанов
79 Гражданско образование гл. ас. д-р К. Галчева
80 Графични стандарти доц. д-р Д. Димов, ст. ас. А. Пенев
533 Графичен дизайн с Photoshop проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Мария Жекова
82 Графични стандарти: OpenGL доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. Александър Пенев
83 Графично решаване на уравнения и неравенства доц. д-р П. Раднев
84 Групи и алгебри на Ли проф. д-р С. Димиев
86 Групови алгебри проф. д. м. н. Т. Желязков
85 Групови пръстени и кръстосани произведения проф. д. м. н. Т. Желязков, проф. д-р С. Миховски
469 Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация доц. д-р Тодорка Терзиева, хон.ас. Николай Чочев
492 Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев
87 Дизайн на документа доц. д-р Б. Дамянов
81 Динамичен софтуер за обучението по математика ст.н.с. ІІ ст. д-р Тони Чехларова
493 Динамични клиентски уеб приложения с JavaScript проф. д-р Христо Крушков, хон. ас. Любен Киков
88 Динамични страници с JScript и PHP (Практикум) докторант Димитър Благоев
89 Динамични уеб страници с HTML, CSS и JavaScript доц. д-р Антон Илиев, Николай Павлов (докторант)
319 Добавяне на интерактивност с HTML 5, jQuery и CSS 3 проф. д-р Асен Рахнев, докторант Мая Стоева
90 Допълнителни глави от математичния анализ доц. д-р Милка Найденова
91 Еволюция на представите за Вселената гл. ас. д-р И. Попов
92 Европейска бизнес среда д-р Т. Стоянов, (Изпълнителен директор SG ЕКСПРЕСБАНК)
371 Европейски структурни фондове проф. д-р Антон Илиев, хон. преп. Ивайло Станиславов
93 Едновременно намиране нулите на полиноми доц. д-р И. Макрелов
94 Езикова култура доц. д-р Р. Танкова
135 Езици за уеб дизайн и програмиране- HTML и JavaScript проф.дмн Георги Тотков, гл. ас. Юри Хоптериев
95 Екстремални задачи в геометрията проф. д. м. н. О. Мушкаров
96 Екстремални задачи в теорията на реалните функции доц. д-р И. Фесчиев
97 Елементарен практически руски език - част 1 (практикум) гл.ас. Петранка Савова
285 Елементарен практически руски език – част 1 (ПРАКТИКУМ) гл.ас. Петранка Савова
98 Елементарни задачи в аналитичната теория на числата доц. д. м. н. Д. Толев
99 Елементарни методи в теорията на числата доц. д. м. н. Д. Толев
100 Елементи от теорията на множествата и математическата логика доц. д-р Стояна Желева
101 Задачи за математически състезания доц. д. м. н. Д. Толев
102 Задачи за построение в геометрията проф. д-р Е. Павлов
103 Задачи за състезания по информатика доц. д-р Кр. Манев, н. с. д-р Е. Келеведжиев
104 Задачи за състезания по математика доц. д. м. н. Н. Начев
105 Задачи за състезания по математика гл. ас. д-р Т. Пенева
106 Задачи по алгебра и геометрия за състезания доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. Йордан Епитропов, гл. ас. д-р Асен Христов
107 Защита на Linux и защитни стени с Linux базирани системи (Практикум) Т. Чаушев - УКЗ, Д. Терзиев
109 Избрани въпроси от алгебрата  и геометрията гл. ас. д-р Теменужка Пенева, гл. ас.  Йордан Епитропов, гл. ас. д-р Асен Христов
110 Избрани въпроси от математическия анализ гл.ас.д-р Теменужка Пенева, гл.ас. Йордан Епитропов, гл.ас. д-р Асен Христов
111 Избрани въпроси от математическия анализ и теорията на числата доц. д-р Д. Толев
112 Избрани въпроси от училищната стереометрия проф. д-р Васил Милушев, гл. ас. Гинка Бизова
276 Избрани въпроси от училищната стереометрия проф. д-р Васил Милушев, гл. ас. Гинка Бизова
113 Избрани глави от алгебрата проф. д. м. н. Т. Желязков, проф. д-р С. Миховски
114 Избрани методи от елементарната математика доц. д-р Неделчо Милев
108 Избрани оптимизационни модели и приложения гл. ас. Т. Дичева
303 Изграждане на базово ниво по руски език (практикум) гл. ас. Петранка Савова
115 Изграждане на динамични Web - сайтове с HTML, ASP и ADO доц. д-р М. Сандалски
117 Изграждане на динамични Web-сайтове с HTML, PHP и MySQL доц. д-р Минчо Сандалски (ФИСН )
116 Изграждане на динамични Web-сайтове с PHP и MySQL доц. д-р М. Сандалски
501 Изграждане на динамични уеб приложения и SEO Оптимизация доц. д-р. Тодорка Терзиева, 
хон. ас. Николай Чочев
413 Изграждане на собствен Framework с PHP доц. Елена Сомова, хон. ас. Йордан Енев 
118 Изкуствен интелект проф. д-р С. Стоянов
23 Изчислителна статистика проф. д-р Снежана Гочева, гл.ас. Христина Кулина
120 Иконометрия проф. д-р Атанас Гешев
316 Имитационно моделиране доц. д-р Антон Илиев
367 Инвестиране и лични финанси проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Светлозар Гледачев
123 Инвестиции във финансови активи доц. д-р Андрей Захариев
124 Инвестиции и инвестиционни техники доц. д-р А. Захариев
282 Иновационни технологии в обучението доц. д-р Росица Донева, ас. Димитър Благоев
509 Интелектуална собственост в интернет доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев
125 Интелигентна обработка на данни (Практикум) н. с. Г. Фурнаджиев –  ИМИ на БАН
126 Интерактивна математика проф. д-р С. Гочева
404 Информационна сигурност проф. дмн Г. Тотков, гл. ас. д-р Н. Касъклиев
520 Информационна и комуникационна сигурност доц. д-р Генчо Стоицов, хон. ас. Стефан Тафков
321 Информационна платформа на стопански субект Емил Делинов, директор ИКТ, Телетек Груп АД
127 Информационни системи  доц. д-р Д. Димов
128 Информационно и компютърно моделиране гл. ас. д-р А. Илиев
129 История на математиката  проф. д-р Г. Златанов 
130 Итерационни методи проф. д-р Петко Пройнов
311 Итерационни методи за корени на полиноми д-р Петко Пройнов, ас. Слав Чолаков
131 Итерационни функции проф. д-р Петко Пройнов
132 Качеството на софтуера и уеб приложения (Практикум) хон. ас. Калин Василев (консултант във Верео Технолоджис)
502 Киберпрестъпления доц. д-р Иван Шотлеков, 
хон. ас. Владимир Вълев
415 Киберпрестъпления в информационното общество проф. д-р Антон Илиев, хон. ас. Владимир Вълев
369 Киберсигурност и устойчив бизнес доц. д-р Евгения Ангелова, гл.ас.д-р Георги Шарков
133 Кинематичен метод в геометрията доц. д-р Неделчо Милев
510 Класификатори в машинното обучение с Python и C++ доц. д-р Елена Сомова, гл. ас. д-р Георги Пашев
134 Комбинаторика ст. н. с. ІІ ст. Е. Колев
136 Комбинаторни алгоритми проф. дтн Стойчо Стойчев (ТУ-София)
15 Компютърна бизнес графика (Практикум) гл. ас. Юри Хоптериев
137 Компютърна графика доц. д-р Д. Димов
318 Компютърна реализация на математически модели и методи във фирменото планиране и инвестиране проф. д-р Атанас Гешев, гл.ас.д-р Анна Малинова
299 Компютърни методи в астрофизиката доц. д-р Пламен Физиев, ас. д-р Павлина Атанасова
138 Компютърни методи в геометрията проф. д. м. н. Г. Станилов
139 Компютърни методи за обучение по математика проф. дмн Грозьо Станилов
140 Компютърни мрежи и комуникации гл. ас. д-р И. Ганчев
312 Компютърни презентации с LaTeХ гл. ас. д-р Ангел Голев, ас. Кремена Стефанова
141 Компютърни технологии в предприемачеството проф. д-р А. Рахнев, хон. преп. П. Нейчев
142 Компютърно моделиране на финансови активи доц. д-р Николай Кочев и инф. Мариян Милев
325 Компютърно право Тодор Мерджанов (прокурор –ВАП)
143 Компютърно счетоводство проф. д-р А. Рахнев, гл. ас. д-р. Е. Ангелова
144 Културологични и социални проблеми на математиката и информатиката проф. д-р С. Димиев
145 Курс за ADOBE FLASH CS3 (Практикум) Калоян Димитров (администратор на комп. мрежи във ФМИ) и Васил Гъров
370 Логическо и функционално програмиране Доц. д-р Елена Сомова, гл. ас. Павлина Иванова
146 Ли алгебри и приложения проф. д-р С. Димиев
372 Линейни оператори във функционални пространства проф. дмн Степан Костадинов, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева
147 Магията на простите числа гл. ас. д-р Теменужка Пенева
290 Математика върху шахматната дъска доц. д-р Милка Найденова
495 Математика и приложения в икономиката, бизнеса и философията проф. д.м.н. Тодор Желязков
148 Математиката и поведението на природата проф. д. ф. н. Н. Балабанов
149 Математическа икономика доц. д. м. н. И. Илиев
284 Математическа теория на разума Тодор Арнаудов
150 Математически английски (Практикум) хон. преп. М. Аврамова
504 Математически аспекти при описанието на природни системи доц. д-р Христо Димов (Физ. ф-т на СУ), гл. ас. д-р Павлина Атанасова
308 Математически методи в електростатиката и ядрената физика доц. д-р Кирил Коликов
122 Математически модели във финансите доц. д-р Дончо Дончев (УХТ Пловдив)
151 Математически модели във финансови активи доц. д-р Дончо Дончев (УХТ-Пловдив)
395 Математически основи на международните икономически  отношения гл. ас. д-р Асен Христов
396 Математически проблеми в добавена реалност гл. ас. д-р Петър Копанов
517 Математически модели на класически и квантови системи доц. д-р Христо Димов (Физ. ф-т на СУ), гл. ас. д-р Павлина Атанасова
377 Математически текстообработващи програми доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Кремена Стефанова
410 Математическо моделиране на пазарите на информационни технологии гл. ас. д-р Асен Христов
329 Математическо моделиране с пакета Mathematica доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Дойчин Бояджиев
152 Мениджмънт и финанси (Практикум) А. Войнов, експерт по мениджмънт и финанси в консултантска, фирма ТЕД 2001
291 Методи за проектиране и съставяне на алгоритми проф. дмн Георги Тотков, ас. Димитър Благоев
487 Методи за решаване на параметрични уравнения и неравенства проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Марта Теофилова
414 Методи за съставяне на математически задачи проф. д.п.н. Васил Милушев, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина
153 Методи и методика за съставяне на задачи проф. д-р В. Милушев
394. Методи и методика за съставяне на задачи проф. д.м.н. Васил Милушев, доц. д-р Добринка Бойкина
326 Методи на решаване на математически задачи проф. дпн Васил Милушев, гл. ас. д-р Добринка Бойкина
154 Методи на транслация доц. д-р Д. Димов, ст. ас. А. Пенев
155 Метрични пространства проф. д-р П. Пройнов
577 Метрични пространства проф. д-р Боян Златанов
156 Митническо и патентно право хон. преп. адв. Г. Терзиев
157 Многомерна геометрия  доц. д-р Д. Мекеров 
313 Многонишково програмиране в С# доц. д-р Елена Сомова
158 Мобилни интернет технологии гл. ас. д-р И. Ганчев, хон. преп. Т. Чаушев
416 Мобилни приложения проф. д-р Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров
528 Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Милен Близнаков
518 Моделиране на ERP системи за управление на предприятия Проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Георги Палешников
406 Моделиране на бизнес процеси доц. д-р Е. Сомова, гл. ас. д-р Ст. Хаджиколева
519 Моделиране на бизнес процеси с нотация „Обобщени мрежи“ доц. д-р Станка Хаджиколева, проф. д-р Даниела Орозова
159 Моделиране в компютърната графика доц. д-р С. Сапарев
160 Моделиране на еволюционни процеси доц.д-р Недялка Казакова
161 Мултиагентни системи проф. д-р С. Стоянов
365 Мултиплатформени мобилни приложения Доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Запрян Димитров (старши програмист, Stara Zagora Company)
162 Наредени алгебрични системи доц. д-р С. Желева
408 Начини за визуализация с Wolfram Mathematica гл. ас. д-р Павлина Атанасова
163 Неевклидови геометрии проф. д-р Г. Златанов
277 Неподвижни точки и уравнения проф. д-р Петко Пройнов, ас. Слав Чолаков, мас. Иванка Николова
164 Непрекъснат аналог на метода на Нютон и неговото прилагане проф. дфмн Игор Пузинин, проф. дфмн Таисия Пузинина, проф. дмн Христо Семерджиев
165 Неравенства проф. д-р П. Пройнов
411 Нестандартни задачи по алгебра проф. д.м.н. Нако Начев
166 Нестандартни задачи по алгебра и геометрия гл. ас. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Йордан Епитропов, гл. ас. д-р Асен Христов
167 Нестандартни задачи по математически анализ гл. ас. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Йордан Епитропов, гл. ас. д-р Асен Христов
168 Нестандартни методи в задачите по елементарна математика доц. д-р П. Рангелова
278 Нестандартни методи за решаване на задачи от числения анализ проф. д-р Николай Кюркчиев
169 Нули на цели функции доц. д-р И. Касандрова
170 Обектно ориентирано програмиране доц. д-р М. Сандалски
171 Обектно-ориентирано програмиране с Delphi доц. д-р Х. Крушков
269 Обектно-ориентирано програмиране със C# 4.0 доц. д-р Антон Илиев, Николай Павлов (докторант), Никола Вълчанов (докторант)
292 Обектно-ориентирано програмиране със С# доц. д-р Елена Сомова
172 Обектно-релационна база от данни проф. д-р С. Стоянов, хон. преп. Г. Генова
513 Облачни технологии на IBM проф. д-р Антон Илиев, хон. ас. Илия Гацев
317 Обработка на анкети доц. д-р Веска Нончева
173 Обучение в ефективно родителство гл.ас. д-р Е. Събева - Педагогически факултет
174 Обща алгебра проф. д. м. н. Т. Желязков, проф. д-р С. Миховски
490 Обща теория на правото в информационното общество доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев
175 Обща топология доц. д-р Н. Милев
176 Ойлерови интеграли доц. д-р Г. Кулев
177 Операционно смятане доц. д-р И. Касандрова
178 Оптимизационни задачи в процеса на разпознаване на образи гл. ас. д-р Петър Копанов
498 Осигуряване качеството на софтуера доц. д-р Светослав Енков, 
докт. Денислав Лефтеров
181 Основи на C# Никола Вълчанов (докторант във ФМИ)
182 Основи на LINUX (Практикум) инж. Д. Кавръков, технически директор в INCOMEX Пловдив
183 Основи на UNIX и LINUX (Практикум) Й. Ламбрев, IBM България; С. Мишинев, OpenIntegra
180 Основи на борсовата търговия (Практикум) ас. Ст. Хаджиколева, В. Благоев – инвестиционен посредник в МАКЛЕР
184 Основи на ИТ мениджмънта и системното администриране проф. д-р Асен Рахнев и Тодор Чаушев (ръководител звено УКЗ)
314 Основи на РНР доц. Елена Сомова, хон. ас. Йордан Енев
185 Основни проблеми на макро- и микроикономическите науки проф. д-р Д. Грибачев
323 Отражение на типовете в .NET проф. д-р Снежана Гочева, докторант Радослав Радев
529 Оформяне и презентиране на дипломни и научни работи доц. д-р Станка Хаджиколева, проф. д.м.н. Снежана Христова
283 Паралелни алгоритми доц. д-р Найден Василев
470 Паралелно програмиране със C# и Task Parallel Library доц. д-р Николай Павлов
399 Паралелно програмиране с С# и TPL доц. д-р Николай Павлов
398 Подготовка на състезания по математика и компютърна математика гл. ас. д-р Петър Копанов
526 Платформена виртуализация проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Росен Христев
186 Практикум по Динамични структури данни Н. Дачев, Евроинж–Д - Пловдив
484 Практикум по междукултурна комуникация
доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова
187 Практически решения във финансовия мениджмънт ст. ас. Н. Радева
188 Практическо програмиране с JAVA проф. д-р С. Стоянов, гл.ас. Георги Чолаков, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас. Генчо Стоицов
332 Практическо създаване на web апликации доц. д-р Коста Гъров, инж. Стоян Черешаров
471 Преговори в IT индустрията доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова
189 Преобразувания в равнината проф. д-р Евстати Павлов
494 Предприемачество в IT индустрията доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова
190 Приложен функционален анализ гл. ас. д-р Боян Златанов
191 Приложение на диференциалните уравнения доц. д-р Н. Казакова
293 Приложение на информатиката в дескриптивната геометрия доц. д-р Бистра Царева, Самет Караибрямов
532 Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика доц. д-р Боян Златанов
478 Приложения на алгебрични методи в елементарната и висшата математика

проф. д.м.н. Тодор Желязков

515 Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, банковото дело и философията проф. д.м.н. Тодор Желязков 
397 Приложения на линейното програмиране в бизнеса проф. д.м.н. Тодор Желязков
192 Приложение на математиката в икономиката доц. д-р К. Грибачев
330 Приложения на алгебрични методи в елементарната математика проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов
331 Приложна алгебра проф. д-р Стоил Миховски
193 Приложна финансова математика ст.н.с. ІІ ст. проф. д-р Николай Кюркчиев (ИМИ на БАН)
472 Приложна криптография в Интернет с PHP доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Тони Каравасилев
195 Приложни задачи от математическия анализ доц. д-р Милка Найденова
194 Приложни математически модели доц. д-р С. Христова
196 Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ  проф. д-р Николай Кюркчиев
197 Принципи на езиците за програмиране проф. д-р Петър Бърнев
198 Принципи при изграждане на потребителския интерфейс за Уеб и Десктоп приложения проф. д-р А. Рахнев, Мая Стоева (докторант)
294 Програмиране в Microsoft Office доц. Елена Сомова, гл. ас. Юри Хоптериев
315 Програмиране в Microsoft Office проф. Георги Тотков, гл. ас. Юри Хоптериев
200 Програмиране в Интернет: Java и HTML доц. д-р М. Сандалски
304 Програмиране в среда Arduino проф. дмн. Георги Тотков, гл.ас. Светослав Енков
328 Програмиране в среда Arduino за напреднали проф. д.м.н. Георги Тотков, гл. ас. Светослав Енков
389. Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери проф. дмн. Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков
368 Програмиране с Delphi доц. д-р Христо Крушков, гл.ас. Мариана Крушкова
473 Програмиране с Node.js доц. д-р Елена Сомова, ас. д-р Георги Пашев
280 Програмиране за Андроид-базирани мобилни устройства гл. ас. д-р Анна Малинова, ас. Иван Ангелов
201 Програмиране за Интернет с HTML и JavaScript доц. д-р М. Сандалски
507 Програмиране на Oracle БД с PL/SQL доц. д-р Владимир Вълканов, док-т Михаил Петров
202 Програмиране на R доц. д-р Веска Нончева
403 Програмиране на SAS доц. д-р Веска Нончева, док-т Василка Събева
279 Програмиране на машини на Пост и Тюринг и разрешимост на алгоритмични проблеми проф. д-р Ст. Костадинов, гл.ас. Хр. Кискинов
199 Програмиране под Windows с Win32 API и Borland Delphi (Практикум) Николай Павлов, докторант във ФМИ
203 Проектиране и изграждане на Web базирана информационна система (Практикум) Г. Стоев – софтуерен специалист в Групировка АКТ, Пловдив
204 Проектиране и разработка на разпределени приложения (Практикум) Н. Павлов, КОДАР ООД, докторант във ФМИ на ПУ
474 Проектиране и управление на локални компютърни мрежи доц. д-р Генчо Стоицов
205 Проектиране на софтуер с примери на Java (Практикум) Кирил Стефанов (софтуерен инженер в OBS – София)
206 Производна и интеграл в неравенства, уравнения и тъждества доц. д-р Г. Векова, доц. д-р М. Аролска
207 Пространство на Минковски доц. д-р К. Грибачев
208 Работа със Spring Framework (Практикум) Иван Енев, програмист във Верео Текнолоджис
209 Равномерно разпределени редици проф. д-р П. Пройнов
296 Различни подходи в геометрията доц. д-р Пенка Рангелова
295 Разработване на интерактивни приложения хон. ас. Иван Донев (Поствижън ООД)
210 Разработване на компилатори (Практикум) Маркус Льобербауер, Johannes Kepler University, Австрия, доц. д-р Росица Донева
376 Разработване на портални приложения проф. д-р Станимир Стоянов, гл.ас.д-р Емил Дойчев
211 Разработване на уеб-базирани приложения (Практикум) Георги Соколов, програмист в ES Net Ltd.
475 Разработка на уеб приложения с JavaScript библиотеки доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Гергана Добрикова
491 Разработка на уеб приложения с ReactJS доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Тодор Иванов
212 Редици и редове доц. д-р М. Аролска
213 Риманови повърхнини проф. д. м. н. С. Димиев
214 Риманови функции проф. д. м. н. С. Димиев
215 Руски език гл. ас. П. Савова, катедра "Руски език"
216 Руски език – 3 част (Практикум) гл.ас. Петранка Савова
217 Руски език-ІІ част гл. ас. Петранка Савова
218 Руски език-ІІІ част гл. ас. Петранка Савова
219 Руски език-разговорна  практика (Практикум) гл. ас. Петранка Савова
281 С# и ADO.NET доц. д-р Антон Илиев, докторант Никола Вълчанов
220 Сексуалното здраве на човека ст. ас. д-р К. Георгиева
221 Семантика на езиците за програмиране доц. д-р Д. Димов
535 Сделки и интернет доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. д-р Владимир Вълев
222 Сингулярни интеграли и приложения доц. д-р И. Фесчиев
223 Синоптична метеорология (Практикум) Д. Терзийски - главен специалист в НИМХ – БАН
224 Система математика проф. д-р С. Гочева
225 Системен анализ доц. д-р Д. Димов
226 Системи (алгебрични и трансцендентни) уравнения доц. д-р Р. Маврова
227 Системи диференциални уравнения с импулсно въздействие доц. д-р М. Аролска
298 Системи уравнения доц.д-р Румяна Маврова
506 Следене и управление на космически апарати (с Java) проф. дмн Георги Тотков, гл. ас. д-р Георги Пашев, д-р Христо Инджов
228 Софтуерни технологии доц. д-р М. Сандалски
229 Специализирани математически текстообработващи програми проф. д-р А. Рахнев, гл. ас. д-р А. Голев
481 Специални раздели на висшата математика проф. д.м.н. Тодор Желязков
496 Стохастични алгоритми за машинно самообучение доц. д-р Веска Нончева, 
хон. ас. Венелин Вълков
230 Стохастични процеси във финансиите доц. д-р Ц. Игнатов
231 Сферични кодове и дизайни проф. д-р С. Гочева, ст. ас. Х. Килимова
232 Сходимост и компактност в метрични пространства гл. ас. д-р Боян Златанов
233 Събитийно програмиране доц. д-р В. Шкуртов
400 Създаване на ГПИ с Delphi доц. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова
482 Създаване на уеб приложения с Laravel за напреднали доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Иван Желев
234 Текстови бази от данни доц. д-р Вл. Димитров, ФМИ на СУ
235 Тензорно смятане и приложението му в геометрията доц. д-р Б. Царева
236 Теоретична и приложна психология доц. д-р В. Василев
409 Теоретични и приложни аспекти на логистиката проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов
322 Теория и приложения на ортогоналните многочлени проф. дмн Христо Семерджиев
237 Теория на алгоритмите проф. дмн Стойчо Стойчев
249 Теория на Галоа проф. д-р С. Миховски
238 Теория на графите доц. д-р М. Манев
239 Теория на групите проф. д. м. н. Т. Желязков, проф. д-р С. Миховски
240 Теория на дзета-функцията на Риман доц. д. м. н. Д. Толев
241 Теория на кодирането ст. н. с. ІІ ст. Е. Колев
242 Теория на кодирането и криптография ст.н.с. II ст. дмн Петър Бойваленков (ИМИ-БАН)
243 Теория на компресията (Практикум) Н. Манчев – Директор консултантски отдел в BTS
250 Теория на множествата и математическата логика доц. д-р Стояна Желева 
244 Теория на мярката и интеграла доц. д-р Т. Николова
245 Теория на неподвижните точки проф. д-р П. Пройнов
246 Теория на полиномите доц. д. м. н. Н. Начев
247 Теория на стойността в пазарната икономика гл. ас. д-р Б. Златанов
248 Теория на управлението  доц. д. м. н. И. Илиев
251 Теория на хаоса и приложения проф. д-р С. Костадинов
476 Технологии за виртуализация проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Слави Глухов
252 Технология на вероятностното мислене гл. ас. д-р А. Велева
324 Технология на проектната дейност в обучението по математика д-р Иванка Марашева
477 Търговско право в информационното общество доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев (прокурор в Окръжна прокуратура)
255 Увод в Java програмирането (Практикум) хон. преп. Н. Манчев
256 Увод в Oracle 9i: SQL (Практикум) Н. Манчев – старши консултант в Oracle Corporation
253 Увод в геометрията на Галилей-Громов проф. д-р С. Димиев
254 Увод в паралелното програмиране ас. д-р Петко Янев
257 Увод в теорията на Ли-групите от гледище на геометрията проф. д-р Станчо Димиев, доц. д-р Манчо Манев
258 Увод в теорията на реалните функции  доц. д-р И. Фесчиев 
259 Увод във функционалния анализ доц. д-р Н. Казакова
505 Уеб програмиране с JavaScript и jQuery проф. дмн Георги Тотков, ас. Юри Хоптериев
375 Уеб хостинг технологии - част 2 проф. д-р Асен Рахнев, хон. преп. Владимир Темелков
179 Уеб хостинг технологии - работа с клиенти - 3 част проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Владимир Темелков
297 Уикипедия и уики технологии проф. д-р С. Стоянов, докторант Вася Атанасова
260 Универсален изкуствен разум (Практикум) хон.ас.Тодор Арнаудов
363 Управление качеството на IT процесите проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Георги Шарков
378 Управление на качеството на процесите (PROCESS QUALITY MANAGEMENT) проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Георги Шарков
511 Управление на сигурността и защита на приложения в облака доц. д-р Станка Хаджиколева, док-т Неделчо Андонов
261 Управление на фирмата и бизнес комуникации д-р Т. Стоянов
262 Управленски информационни системи доц. д-р Кольо Онков (Аграрен университет)
263 Философия (абсурдът на истината или истината за философията) проф. д. ф. н. А. Карталов
392. Философията и математиката доц. д-р Кирил Коликв, гл. ас. Йордан Епитропов
264 Философията и математиката за безкрайността проф. д-р С. Димиев
503 Философия на математиката гл. ас. д-р Йордан Епитропов
265 Финансова математика доц. д-р С. Христова
266 Финансова математика доц. д-р А. Захариев
320 Фирмено планиране и инвестиране - компютърна реализация проф. д-р Атанас Гешев, д-р Анна Малинова
267 Функционален анализ доц. д-р Г. Кулев
268 Хуманитарни Интернет комуникации доц. д-р Ж. Иванов
270 Числени алгоритми за работа с матрици ас. д-р Петко Янев
16 Числени методи за решаване на алгебрични уравнения проф. д-р Петко Пройнов
272 Числени методи на екстремалните задачи ст. н. с. II ст. Р. Калтинска
373 Числено моделиране в нанофизиката гл. ас. д-р Павлина Атанасова
273 Числено интегриране на функции проф. д-р П. Пройнов
274 Числено решаване на полиномни уравнения доц. д-р И. Макрелов
275 Шаблони за дизайн (Практикум) Иван Енев, ръководител проекти във Верео текнолоджис, Дамян Митев, докторант във ФМИ
374 Шаблони за дизайн със C# проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, докторант Радослав Радев
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ