Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Математика и информатика (бакалавър) Учебен план Педагогика    English
Факултет по математика и информатика - Педагогика
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Математика и информатика (бакалавър) редовно обучение
изпит
Катедра Педагогика и психология
 
Анотация
Необходимостта от тази дисциплина произтича от “университетския” и “универсален” характер на самата специалност. Основна цел на дисциплината е да окуражи студентите да се ориентират в общопедагогическата проблематика и да добият самочуствие при обяснението и обхващането на тематиката и проблематиката с “широка” теоретическа и практическа основа.
 
Съдържание
 1. Възникване и развитие на възпитанието като социално явление. Нетрадиционна педагогика.
 2. Обект и предмет на педагогиката. Основни педагогически явления и категории.
 3. Развитие и социализация на личността. Съзразяване и учене.
 4. Методология и методи на педагогическите изследвания.
 5. Цели на образованието и възпитанието.
 6. Възпитателен процес: Същност, закономерности, противоречия и етапи.
 7. Педагогическо общуване. Стратегии на учителя.
 8. Педагогическа среда и възпитание. Проблемът за групите и общуването. Механизми на взаимоотношенията в процеса на общуване в групите.
 9. Педагогическа технология: Същност, признаци и особености. Принципи, методи, средства и форми за възпитание.
 10. Култура и възпитание. Специфика на нравственото възпитание, нравствени ценности и норми.
 11. Възпитание на научно-познавателна култура.
 12. Същност и основни понятия на естетическото възпитание.
 13. Формиране култура на труда.
 14. Особености на физическото възпитание.
 15. Процес на обучение. Цели на развиващото обучение. Същност на ученето. Видове учене.
 16. Същност на преподаването. Преподаването – дейност на учителя.
 17. Технология на обучението.
 18. Системи за организация на обучението. Урокът – основна форма на обучение. Типове уроци.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ