Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2012 година протокол № 20 / 17.09.2012    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 20 / 17.09.2012

ПРОТОКОЛ № 20 / 17.09.2012

От Декански съвет на Факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 17.09.2012 г. (понеделник) от 12:30 ч. се проведе Декански съвет на Факултета по математика и информатика.
Присъстваха: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Антон Илиев.

ДНЕВЕН РЕД:

  1.  Определяне на групите и подгрупите за специалностите във ФМИ за редовно обучение . 
  2.  Разни.

           РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните промени за групи и подгрупи за редовно обучение на специалностите: „Математика”, „Приложна математика”, „Математика и информатика”, „Бизнес математика”, „Бизнес информационни технологии” и „Информатика” за учебната 2012/2013 година:

редовно обучение

курс, спец.

студ.

групи

подгрупи

1 БИТ

109

3 (4) а)

6

2 БИТ

93

3

6

3 БИТ

82

3

6

4 БИТ

57

2

4

1 И

100

3 (4) а)

6

2 И

61

2

4

3 И

50

2

4

4 И

56

2

4

1 М

1

½ 

½ в)

2 М

10

½

½

3 М

0

0

4 М

11

½

1

1МИ

10

½ в)

1

2МИ

15

1

1

3МИ

26

1

2

4МИ

55

2

4 (5) б)

1 ПМ

4

½

½ в)

2 ПМ

1

½

½

3 ПМ

7

1

1

4 ПМ

18

½

1

1 БМ

11

½

1

Забележки:
а) Групите за 1 к. Информатика и 1 к. БИТ са по 4 само за упражненията по Английски език;
б) Подгрупите на 4 к. МИ редовно са 5 само за упражненията по Текуща педагогическа практика и Хоспитиране;
в) Студентите от специалностите Математика и Приложна математика се обучават в 1 обща група за всеки курс по еднаквите дисциплини и в отделни групи по различните дисциплини. За ІV курс на тези специалности се определя по 1 отделна подгрупа. ½ група (подгрупа) означава сливане с другата специалност: М+ПМ; МИ+БМ.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното дежурство на Деканското ръководство до 30.09.2012 г.: всеки работен ден от 11:30 ч. до 13:30 ч.:

  • понеделник – доц. д-р Христо Крушков
  • вторник – доц. д-р Антон Илиев
  • сряда – проф. д-р Асен Рахнев
  • четвъртък – доц. д-р Коста Гъров
  • петък – доц. д-р Манчо Манев

 

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

 

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик                      

 

17.09.2012 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ