Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Технология на проектната дейност в обучението по математика    English
Факултет по математика и информатика - Технология на проектната дейност в обучението по математика
 Лектори  д-р Иванка Марашева
Анотация
Изследвания показват, че през последните години интересът на учениците към точните науки (в т.ч. математиката) рязко намалява. Настоящата избираема дисциплина има за цел да предложи на студентите един различен от традиционния метод на работа с учениците, който може значително да повиши интереса им към математиката и информационните технологии. Той предлага широки възможности за организиране на изследователската работа на учениците от средното училище в областа на математиката с използване на актуални информационни и комуникационни технологии.
Съдържание
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ