Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Отражение на типовете в .NET    English
Факултет по математика и информатика - Отражение на типовете в .NET
 Лектори  проф. д-р Снежана Гочева, докторант Радослав Радев
Анотация
В курса ще бъдат разгледано отражението на типове (Reflection) в .NET Framework и възможностите,които то предоставя по време на изпълнение - извличане на информация за клас, извличане и записване на стойността на поле или свойство, извикване на метод. Ще бъде обърнато сериозно внимание на процеса на компилация в .NET, прочитането и генерирането на IL (Intermediate Language) и създаването на динамични библиотеки, класове и методи по време на изпълнение. Курсът ще даде възможност за по-дълбоко вникване в начина на работа на виртуалната машина на .NET, разполагането на обектите в паметта по време на изпълнение, и ще завърши с поглед към аспектно-ориентираното програмиране. Необходимо условие за записване е поне минимален опит с .NET Framework.
Съдържание
  1. Обща среда за изпълнение (Common Language Runtime) в .NET
  2. Компилация до IL (Intermediate Language) и JIT (Just In Time) компилация.
  3. Разположение на обектите в паметта по време на изпълнение. Таблица с методи.
  4. Отражение на типове, полета, методи, свойства (Reflection).
  5. Прочитане на кода на метод като IL (Intermediate Language).
  6. Създаване на динамични библиотеки и генериране на код по време на изпълнение.
  7. Аспектно-ориентирано програмиране.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ