Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2012 година протокол № 17 / 10.07.2012    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 17 / 10.07.2012

ПРОТОКОЛ № 17 / 10.07.2012

От декански съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 10.07.2012 г. (вторник) от 16:30 ч. се проведе Декански съвет на Факултета по математика и информатика.
Присъстваха: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров и доц. д-р Антон Илиев.

ДНЕВЕН РЕД:

 •  Определяне на дневния ред на ФС на ФМИ за 18.07.2012 г..
 •  Разни.

РЕШЕНИЕ:

 1. ДС прие следния дневен ред за ФС на ФМИ на 18.07.2012 г. (сряда):
  1. Обявяване на конкурс за професор.
  2. Научни журита за академични длъжности.
  3. Докторанти.
  4. Разни.
  5. Избор на доцент.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик                      

10.07.2012 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ