Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Математика и информатика (бакалавър) Учебен план Училищен курс по алгебра    English
Факултет по математика и информатика - Училищен курс по алгебра
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Математика и информатика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
В курса се разглеждат всички видове уравнения и неравенства, които се изучават в средното училище.
 
Съдържание
  1. Развитие на понятието число. Свойства на числовите неравенства. Аналитични изрази. Тъждества. Формули за съкратено умножение. Тъждествени неравенства. Уравнения и неравенства с неизвестни. Общи теореми за еквивалентност. Системи и обединения.
  2. Линейни уравнения и неравенства. Квадратни уравнения. Формули на Виет. Квадратни неравенства. Разположение на корените на квадратното уравнение и на решенията на квадратното неравенство спрямо дадени числа.
  3. Неравенства от произволна степен. Метод на интервалите. Дробно-рационални уравнения и неравенства. Модулни уравнения и неравенства. Корен n-ти. Преобразуване на ирационални изрази. Ирационални уравнения и неравенства.
  4. Степен с рационален показател. Показателна функция. Показателни уравнения и неравенства.
  5. Логаритъм. Логаритмична функция. Логаритмични уравнения и неравенства.
  6. Системи уравнения. Аритметична и геометрична прогресии.
  7. Тригонометрични функции. Преобразуване на тригонометрични изрази. Тригонометрични уравнения и неравенства.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ