Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2012 година протокол № 14 / 23.05.2012    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 14 / 23.05.2012

ПРОТОКОЛ № 14 / 23.05.2012

От декански съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 23.05.2012 год. (сряда) от 11:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъстваха: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Антон Илиев, Тодор Чаушев – рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 1.  Обсъждане на дневния ред на ФС на ФМИ.
 2.  Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. ДС прие предложението: да се включат следните подточки към точка „Разни” от дневния ред за ФС на ФМИ на 23.05.2012 г.:
  • семестриални такси за платените форми на обучение за  учебната 2012/2013 година във Факултета по математика и информатика;
  • продължение на трудов договор;
  • отчети на индивидуалните резултати по наука през последните дванадесет месеца;
  • правила, касаещи избираемите дисциплини;
  • изисквания за заемане на длъжността „Административен секретар на ФМИ”.
 2. ДС прие следното предложение: в срок до 12.06.2012 г. катедрите да актуализират учебните програми на всички дисциплини (за които отговаря катедрата) на магистърските специалности и да ги представят на комисията по акредитация. Избираемите дисциплини ще се актуализират поетапно.
 3. ДС прие предложението: следващото заседание на ДС да е на 13.06.2012 г. (сряда) от 12:00 ч.
         
  ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
  Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик

23.05.2012 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ