Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2012 година протокол № 8 / 29.02.2012    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 8 / 29.02.2012

ПРОТОКОЛ № 8/29.02.2012 г.

От декански съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 29 февруари 2012 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе ДС на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Антон Илиев, Ивайло Старибратов (директор на ОМГ) и Тодор Чаушев.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане на дневния ред на ФС.
 2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1.   ДС прие следното предложение:   в срок до 12.03.2012 г. ръководителите на катедри да изпратят предложения за  израстване на членовете от поверената им катедра на академичните длъжности „главен асистент”, „доцент”, „професор” до края на календарната 2012 година.
 2. ДС прие следното предложение: в срок до 07.03.2012 г. ръководителите на катедри да изпратят на е-mail на доц. д-р Антон Илиев обобщени заявки за участие в Пролетната конференция на СМБ (от 9.04. до 12.04.2012 г. – Боровец) на членовете от поверената им катедра, като се спазва приетото правило – командироват се само членове на СМБ.
 3. ДС прие предложението до ФС на следния списък „Открити въпроси към Ректорското ръководство на Плов­див­ския  университет”.
  • Кога ще се разрешат проблемите с университетската електронна поща?
  • Защо не работи английската версия на университетския сайт?
  • Защо драстично спадна  класирането на Университета в световната класация на университетите?
  • Ще се блокира ли отново от Ректорското ръководство участието на факултетите в проекти на МОМН?
  • Докога няма да работят асансьорите във ФМИ?
  • Защо повече от месец не се публикуват решенията на АС в сайта на Университета?
  • Кога ще се реши проблемът с паркирането в Нова сграда?
  • Кога ще се реализират плановете за кафе-автомати в Нова сграда?
 4. ДС прие предложението: в срок до 07.03.2012 г. ръководителите на катедри да изпратят на е-mail на доц. Христо Крушков обобщени въпроси от членовете на катедрата, които биха могли да се поставят на г-н Ректора на следващо заседание на ФС.
 5. ДС прие предложението: следващото заседание на ДС да е на 7.03.2012 г., на което да бъдат поканени доц. Донева и доц. Ангелова като ръководители на двете катедри „Компю­търна информатика” и „Компютърни технологии”.
 6. ДС прие на следващото заседание на ДС на 07.03.2012 г. да се обсъди въпроса за разпределението на часовете и дисциплините по катедри (по доклад на доц. Донева).

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик

29.02.2012 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ