Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2012 година протокол № 9 / 07.03.2012    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 9 / 07.03.2012

ПРОТОКОЛ № 9 / 07.03.2012

От декански съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 07.03.2012 год. (сряда) от 12:00 ч.се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъстваха: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Росица Донева – рък. катедра „Компютърна информатика”, Тодор Чаушев – рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 1.  Обсъждане на дневния ред на ФС на ФМИ.
 2.  Обсъждане на въпроса за разпределението на часовете и дисциплините по катедри (по доклад от доц. Р. Донева).
 3.  Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. ДС прие следния дневен ред за ФС на ФМИ за 14.03.2012 г.:
  • Среща с Ректора на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.
  • Акредитация
  • Докторанти.
  • Избор на хонорувани преподаватели.
  • Разни.
 2. ДС прие следните предложения за утвърждаване от ФС:
  • катедра „Компютърни технологии” предоставя на катедра „Компютърна информатика” да отговаря и води следните дисциплини:
   „Програмиране”,специалност  „Математика”, редовно обучение;
   „Програмиране”, специалност „Приложна математика”, редовно обучение;
   „Курсов проект 1”, специалност „Информатика”, редовно и задочно обучение;
   „Курсов проект 3”, специалност „Информатика”, редовно и задочно обучение;
  • катедра „Компютърни технологии” не може да предостави на катедра „Компютърна информатика” други дисциплини, освен изброените по-горе.
 3. ДС прие план за израстване на академичния състав за 2012 година по катедри във Факултета по математика и информатика:
 4. ДС прие предложението: следващото заседание на ДС – на 14.03.2012 г. от 11:30 ч.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик                      

07.03.2012 г. 
гр. Пловдив                                                                       

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ