Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Математика и информатика (бакалавър) Учебен план Психология    English
Факултет по математика и информатика - Психология
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Математика и информатика (бакалавър) редовно обучение
изпит
Катедра Педагогика и психология
 
Анотация
Целта на учебната програма по психология е да се представят на студентите основните знания за закономернистите и механизмите на учението, обучението, социализацията в училище. Да се развият уменията на студентите на разбират психологическата същност на процесите, произтичащи в училище, да разграничават спецификата на индивидуалните прояви от общите закономерности, да реагират адекватно на поведението на учениците, съобразно с логиката на обучението и развитието на личността, като запазват и поддържат психочното здраве на учениците.
 
Съдържание
  1. Обща психология. Придобиване на знания от познавателната (когнитивната), социалната, педагогическата психология, психология на личността, психологията на управлението и други области на съвременната психологическа наука.
  2. Професионална и житейска практика. Придобиване умения за професионалната и житейска практика: комуникативни, психотерапевтични, диагностични и др.
  3. Специална психология. Формиране на психологическа култура у студентите като бъдещи преподаватели, широки и разностранни специалисти и родители.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ