Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Компютърни презентации с LaTeХ    English
Факултет по математика и информатика - Компютърни презентации с LaTeХ

 Лектори гл. ас. д-р Ангел Голев, ас. Кремена Стефанова
Анотация
Курсът има за цел да запознае студентите с изготвянето на презентации с помощта на макро пакетът LaTeX. Благодарение на изобилието на допълнителни пакети (Beamer, Prosper, TeXPower, Foiltex, Pdfscreen, Pdfslide, Powerdot, ifmslide, PPower4, Seminar, Talk и др.) могат да бъдат създадени различни видове презентации. Излючително лесна е реализацията на всички добре познати елементи от MS Office PowerPoint – включване на сложни математически формули, илюстрации, графики, различни акценти, видео клипове и звук. Създадените презентации имат ясно изразена структура, а също така открояват доброто умение за работа с иновативни технологии на докладчика. Успешното усвояване на съдържанието на този курс гарантира на студентите отлично оформяне на презентациите им за дипломни защити.
Съдържание
 1. Въведение. Запознаване с основните елементи на макро пакет LaTeX. Писане на прост текст. Основни правила за форматиране на текст. Шрифтове.  Примери.
 2. Основни пакети на LaTeX за създаване на презентации.
 3. Класът Beamer – въведение, примери, акценти, преимущества.
 4. Ключови думи, шрифтове, цветова палитра и използване на шаблони.
 5. Оформяне на заглавна страница на презентация.
 6. Обща структура на слайдовете.Оформяне на блокови структури.
 7. Съвети и добри практики при изготвяне на ефективни презентации
 8. Изполване на анимация. Хипервръзки между слайдове.
 9. Включване на графики и таблици. Zoom на изображения.
 10. Изполване на звук и видео клипове в слайдовете.
 11. Класът Prosper – въведение, примери, акценти, преимущества.
 12. Класът TeXPower  –  въведение, примери, акценти, преимущества.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ