Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Математика и информатика (бакалавър) Учебен план    English
Факултет по математика и информатика - Учебен план
Професионална квалификация
Форма на дипломиране
Форма на обучение
УЧИТЕЛ по МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА,
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

4 учебни години по 30 учебни седмици, разпределелени в 3 триместъра
I учебна година
Есенен триместър
Зимен триместър
Пролетен триместър
Спорт
0 + 20
Спорт
0 + 20
Спорт
0 + 20
 
II учебна година
Есенен триместър
Зимен триместър
Пролетен триместър
Алгебрa
40 + 40
Спорт
0 + 20
Спорт
0 + 20
-
Спорт
0 + 20
 
III учебна година
Есенен триместър
Зимен триместър
Пролетен триместър
-
-
 
IV учебна година
Есенен триместър
Зимен триместър
Пролетен триместър
Подготовка
за държавен изпит
или дипломна работа
30 + 0
-
-
-

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

4 учебни години разпределени в 3 триместъра
(годишно се провеждат очни занятия с обща продължителност 30 учебни седмици)
I учебна година
Есенен триместър
Зимен триместър
Пролетен триместър
 
II учебна година
Есенен триместър
Зимен триместър
Пролетен триместър
Алгебрa
20 + 20
-
 
III учебна година
Есенен триместър
Зимен триместър
Пролетен триместър
-
 
IV учебна година
Есенен триместър
Зимен триместър
Пролетен триместър
Подготовка
за държавен изпит
или дипломна работа
20 + 0
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ