Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Информатика (бакалавър) Учебен план Информационно моделиране    English
Факултет по математика и информатика - Информационно моделиране
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Информатика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация

Симулационна система. Системен анализ, конструиране на модел и синтаксис. Конструкция на модел. Описателен език на модела. Региони и подвижни компоненти. Създаване на компоненти от високо ниво. Контролни параметри. Наблюдение, оценка и демонстриране на симулационни данни. Графично моделиране.

 
Съдържание

1. Симулационна система. Експериментална среда. Описателен език на модел. Графично взаимодействие. Структура на симулационна система.

2. Системен анализ, конструиране на модел и синтаксис. Конструкция на модела. Поведение на модела. Моделиране на технически системи. Осигурена поддръжка.

3. Конструкция на модел. Експериментиране с модел. Версия и състояние на модела. Замисъл на версията. Създаване на модел. Команден способ. Библиотеки на модела.

4. Описателен език на модела. Основни компоненти. Алгебрични уравнения. Събития. Нарастване на времето в моделите с крайно време. Разделяне на пространството на състоянията. Масиви.

5. Региони и подвижни компоненти. Модел тип опашка. Моделиране на превозни средства. Стратегии.

6. Създаване на компоненти от високо ниво. Разделяне на модел. Компоненти от високо ниво. Разделяне на модели на региони. Състояния и преходи между състоянията в йерархични модели.

7. Контролни параметри. Контролни параметри за контрол на изпълнението.

8. Наблюдение, оценка и демонстриране на симулационни данни. Наблюдение. Методи за анализ. Методи за демонстриране на резултатите. Методи за анализ на променливи компоненти. 

9. Графично моделиране. Създаване на графично представяне. Създаване на компоненти от високо ниво. Динамика на система.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ