Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Информатика (бакалавър) Учебен план Софтуерни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Информатика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Въведение в софтуерните технологии. Управление на софтуерни проекти. Основи на софтуерните метрики. Планиране на софтуерния проект. Анализ и управление на риска. Принципи и концепции на анализа на изискванията на софтуерни проекти. Анализ на обектно-ориентирани софтуерни системи. Принципи и концепции на проектирането на софтуерни системи. Проектиране на обектно-ориентирани софтуерни системи. Стратегии за тестване на софтуер. Тестване на обектно-ориентирани софтуерни системи. Unified Modeling Language като основа за анализ и проектиране на обектно-ориентирани софтуерни системи.
 
Съдържание
 1. Въведение в софтуерните технологии. Софтуерно инженерство. Софтуерен продукт. Роля и характеристики на софтуера. Софтуерен процес. Модели на софтуерния процес – линейни последователни и непоследователни.
 2. Управление на софтуерни проекти. Концепция за управление на проекта – софтуерен екип, структура на екипа. Област на действие на софтуера. Декомпозиране на проблем. Определяне на подходящ модел на процеса за разработка на софтуера. Декомпозиране на процеса.
 3. Основи на софтуерните метрики. Софтуерни метрики. Категории на измерване. Съществуващи метрики и мета-модели за софтуер. Метрики за софтуерния процес.
 4. Планиране на софтуерния проект. Задачи на планирането на проекта. Ресурси, необходими за разработката на проекта. Оценяване на софтуерния проект. Техники за декомпозиране на проекта. Емпирични модели за оценяване. Автоматични средства за оценяване на проекта.
 5. Анализ и управление на риска. Софтуерен риск. Идентификация на риска. Определяне на риска – вероятност и следствия. Смекчаване, наблюдение и управление на риска. Безопасни рискове и случайности.
 6. Принципи и концепции на анализа на изискванията на софтуерни проекти. Анализ на изискванията. Извличане на изискванията за софтуера. Техники за спецификация на приложението. Техники за управление на качеството. Use cases. Принципи на анализа. Спецификация.
 7. Анализ на обектно-ориентирани софтуерни системи. Цели на обектно-ориентирания анализ. Унифициран подход за обектно-ориентиран анализ. Общи компоненти на обектно-ориентирания аналитичен модел. Процеса на обектно-ориентирания анализ.
 8. Принципи и концепции на проектирането на софтуерни системи. Софтуерно проектиране – проектни модели. Процес на проектиране. Принципи на проектирането – абстракция, усъвършенстване, модулиране. Софтуерна архитектура. Структури на данните и скриване на информацията. Модел на проекта. Документация на проектирането.
 9. Проектиране на обектно-ориентирани софтуерни системи. Проектиране на обектно-ориентирани системи. Унифициран подход за проектиране на обектно-ориентирани софтуерни системи. Процес на системно проектиране. Процес на проектиране на обектите. Проектни шаблони.
 10. Стратегии за тестване на софтуер. Стратегически подход за тестване на софтуер. Критерии за завършване на тестването. Unit тестове. Интеграционни тестове. Валидационни тестове. Системни тестове.
 11. Тестване на обектно-ориентирани софтуерни системи. Обектно-ориентирана стратегия за тестване. Тестване на аналитичните и проектни модели. Unit тестове на ОО системи. Интеграционни тестове на ОО системи. Валидационни тестове на ОО системи. Системни тестове на ОО системи. Методи на тестване приложени върху класовете.
 12. Unified Modeling Language като основа за анализ и проектиране на обектно-ориентирани софтуерни системи. Use case диаграми. Collaboration диаграми. Sequence диаграми. Class диаграми. State-Transition диаграми. Activity диаграми. Component диаграми. Deployment диаграми.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ