Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми PHP за напреднали - част 3    English
Факултет по математика и информатика - PHP за напреднали - част 3

 Лектори  Георги Ггроздев (управител на фирма „Вискомп“ ЕООД, Проект мениджър, Ръководител отдел „Програмиране“ в „Euroweb Internet“ GmbH, Дюселдорф, Германия) и помощник лектори - Димитър Ников, Атанас Василев.
Анотация
В курса ще бъдат разгледани добрите практики при създаване на PHP приложения; изграждане на уеб-услуги, предлагащи приложно-програмен интерфейс; различни стратегии за кеширане на съдържанието. Също така по-задълбочено ще се представят допълнителни възможности за работа с MySQL СУБД.В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилагат теоретичните знания, придобити в лекциите.
Съдържание
 • Добри практики при създаване и поддържане на PHP приложения
 • Системи за контрол на версии – разпределени и централизирани
 • CVS, SVN, GIT, Mercurial
 • Документиране на кода - PHPDoc
 • Unit-, функционални и интеграционни тестове
 • PhpUnit, SimpleTest, Cucumber, Selenium
 • Автоматизирано конфигуриране и инсталиране на отдалечени сървъри с PHING
 • Конвенции за форматиране на кода
 • XML & Уеб-услуги, предлагащи приложно-програмен интерфейс (API)
 • XMLRPC
 • JsonRPC
 • SOAP
 • REST
 • PHP разширения
 • Вградени
 • PECL
 • SPL
 • Потоци (streams) и мрежово програмиране с PHP
 • Кеширане
 • OpCode cache (APC)
 • Кеширане при сървъра
 • Кеширане при клиента
 • Javascript, Ajax, JSON
 • Допълнителни възможности на Mysql
 • Особености при използване на транзакции
 • Основи на запазени процедури в MySQL. Изпозлване на език за запазени процедури (SPL). Тригери
 • Събития в MySQL.
 • Профилиране на заявки
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ