Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Обектно-ориентирано програмиране със С#    English
Факултет по математика и информатика - Обектно-ориентирано програмиране със С#

 Лектор  доц. д-р Елена Сомова
Анотация

    Целта на курса е да покаже на студентите специфичната реализцията на основните концепции от ООП в езика С#. Практическите умения за разработване на обектно-ориентирани приложения студентите ще придобият чрез използване на интегрираната среда за разработка .NET Framework. Курсът е подходящ за студенти, познаващи принципите на обектно-ориентираното програ¬миране и владеещи поне един обектно-ориентиран език за програ¬миране.

Съдържание
 1. Класове.
 2. Херметизация.
 3. Полета.
 4. Методи.
 5. Конструктори.
 6. Свойства.
 7. Индексатори.
 8. Наследяване.
 9. Структури.
 10. Интерфейси.
 11. Абстрактни класове и членове.
 12. Виртуални членове.
 13. Полиморфизъм.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ