Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2011 година протокол № 49 /19.01.2011    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 49 /19.01.2011

Решения на Деканския съвет на ФМИ

Протокол  № 49 /19.01.2011 г. 

РЕШЕНИЕ 1: ДС предлага на ФС за наградата „Питагор” да бъдат номинирани следните преподаватели от ФМИ: проф.дмн Георги Атанасов Тотков за цялостно творчество през последните 3 години; доц. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева за ръководител на успешно защитили докторанти през последните 3 години.

РЕШЕНИЕ 2: ДС предлага на ФС да вземе решение за назначаване на длъжност „асистент” на Калоян Стефанов Славов по: област на висше образование 4. Природни науки, математи­ка и информатика; професионално направление 4.5 Математика; специалност 01.01.02 Алгебра и теория на числата  към катедра „Алгебра” към ФМИ.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ