Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Информатика (бакалавър) Учебен план Геометрия    English
Факултет по математика и информатика - Геометрия
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Информатика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Подготовка за създаване и обработване на геометрични обекти, използвайки компютър. Основно внимание е отделено на геометрията на кривите и повърхнините. Освен изучаване на основни теми от диференциалната геометрия на непрекъснати криви и повърхнини, се акцентира на изследване на полиномни криви и повърхнини чрез задаване на контролни точки по метода на Безие и чрез В-сплайни, използвани в геометричния дизайн.
 
Съдържание
I. КРИВИ. Основни понятия.
 1. Параметрични криви. Допирателен вектор и допирателна. Триедър на Френе, кривина и торзия. Непрекъснатост на съставна крива.
 2. Криви на Безие. Построяване. Преместване на контролни точки. Алгоритъм на дьо Кастелжо за намиране на точка. Производни на крива на Безие. Подразделяне на крива на Безие. Повишаване на степента на крива на Безие.
 3. B-сплайн криви. Мотивация.
  • Основни B-сплайн функции. Дефиниция. Важни свойства.
  • B-сплайн криви . Дефиниция. Отворени, затворени и стегнати криви. Важни свойства. Изчисляване на коефициентите. Преместване на контролни точки. Модифициране на възли. Производни.
  • Важни алгоритми за B-сплайн криви. Вмъкване на възел. Вмъкване на прост възел. Многократно вмъкване на възел. Алгоритъм на дьо Бор за намиране на точка. Подразделяне.

II. ПОВЪРХНИНИ. Основни понятия.

 1. Непрекъснати параметрични повърхнини. Дефиниране и локален репер. Първа основна форма. Втора основна форма. Инварианти. Линии върху повърхнина. Праволинейни и развиваеми повърхнини. Непрекъснатост на съставни повърхнини.
 2. Повърхнини на Безие. Конструиране. Важни свойства. Алгоритъм на дьо Кастелжо за намиране на точка върху повърхнина на Безие.
 3. B-сплайн повърхнини. Конструиране. Важни свойства. Алгоритъм на дьо Бор за намиране на точка върху В-сплайн повърхнина.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ