Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ    English
Факултет по математика и информатика - Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ

 Лектор  проф. д-р Николай Кюркчиев
Анотация
    Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с някои нестандартни подходи за конструиране на итерационни алгоритми и числени методи от алгебрата и анализа, които възникват от теорията и практиката на имидж-процесите, томографията и др. За практическото прилагане на методите от курса ще се използва програмната система MATHEMATICA.

Съдържание
  1. Алгоритми за нелинейни уравнения, базиращи се на рекурсивно влагане и имитационно моделиране;
  2. Алгоритми за нелинейни уравнения, базиращи се на суперпозиция от базови методи. Приложни аспекти;
  3. Нови алгоритми за нелинейни уравнения, базиращи се на нестационарни изчислителни схеми, с произволна, но фиксирана от потребителя бързина на сходимост;
  4. Обзор на съществуващите резултати в периода 2000 - 2010 г.;
  5. Нови алгоритми за системи нелинейни уравнения, базиращи се на „апроксимации на Jacobian" на системата;
  6. Нови алгоритми за системи от полиномни уравнения;
  7. Глобални свойства и експлицитно описание на „неатрактивните мрежи от начални апроксимации";
  8. Нови алгоритми за определяне само на част от „спектъра" на матрици с големи размери;
  9. Специализирани методи за числено решаване на системи алгебрични уравнения, които се нагаждат по естествен начин към „симплекса от k-тите апроксимации";
  10. Нови комбинирани алгоритми на тези описани в т. 9 и класическите методи на Jacobi и Richardson.

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ