Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Информатика (бакалавър) Учебен план Курсов проект 1    English
Факултет по математика и информатика - Курсов проект 1
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Информатика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Разработване на самостоятелен програмен продукт по дадено задание и развитие на 2 или пове-че въпроса от конспекта по С++ (текстово и на презентация на PowerPoint) и тяхното защита-ване на края на триместъра или по-рано при изявена готовност. Програмния продукт е със сложност от рода на обслужване на някакви обекти – склад, библиотека, магазин.
 
Съдържание
  1. Даване на заданието. Предварителни задания. Обяснения на изискванията.
  2. MS PowerPoint. Обясняване на работата с продукта за презентации.
  3. Работа по курсовия проект. Индивидуална работа по самостоятелните проекти. Насочване и консултиране от присъстващия преподавател. Междинни презентации на готовите проекти.
  4. Защита на курсовите проекти – индивидуално пред цялата груп
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ