Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Бизнес-статистика с R    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес-статистика с R
 Лектор доц. д-р Веска Нончева
Анотация
Днешната среда, в която живеят компаниите, се характеризира с повишена турбулентност. Едни цени се качват драматично, други падат със същата скорост в рамките на кратки времеви цикли. Това налага да се реагира за кратко време, време, по-малко от времето за което компаниите са реагирали до сега. Адекватните реакции изискват познаването и използването на различни методи за анализ на данни. В условия на икономически трудности преди да пристъпят към съкращения на отдели или служители, ръководителите трябва да открият неефективните, да посочат начините за повишаване на ефективността, да вземат адекватно решение. Способността за вземане на решения, основани на анализ на фирмени данни, е съвременния начин на мислене и действие. Целта на настоящия курс е запознаване с основни статистически и оптимизационни методи за анализ на фирмени данни. Като средство за прилагане на тези модели за решаване на реални проблеми в бизнеса ще се използва софтуера R. Тази избираема дисциплина е предназначена за всички студенти на ФМИ.
Съдържание
  1. Въведение в R – език за програмиране и среда за анализ на данни.
  2. Елементарни вероятностни модели в бизнеса с R.
  3. Методи за ефективност на производствения процес и тяхната реализация с R. Анализ на данни DEA. Модели DEA, ориентирани към суровините и към получената продукция.
  4. Визуализиране на данните. Методи за откриване на рязко отклоняващи се данни.
  5. Основни статистически методи в бизнеса. Корелация. Канонична корелация. Реализация с R.
  6. Методи за избор и обединяване на променливи, описващи производствения процес.
  7. Основни модели на клъстърен анализ в бизнеса. Групиране на единици съгласно тяхната ефективност.
  8. Методи за вземане на решение за повишаване на ефективността на производствения процес.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ