Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Динамичен софтуер за обучението по математика    English
Факултет по математика и информатика - Динамичен софтуер за обучението по математика
 Лектор ст.н.с. ІІ ст. д-р Тони Чехларова
Анотация
Представят се възможности за създаване на динамични конструкции в учебните среди GeoGebra, Geonext и Elica – Dalest. С конкретни примери се илюстрира организиране на изследователска дейност по (пре)откриване на математически закономерности с използване на динамични конструкции. Всеки студент разработва дидактически сценарий, включващ динамични конструкции (в среда по избор).
Съдържание
  1. Динамични конструкции.
  2. Динамичен софтуер GeoGebra - реализации за обучението в 8. клас.
  3. Geonext в обучението по математика.
  4. Стереометрични модели в Elica – Dalest.
  5. Дидактически сценарии за организиране на изследователска дейност в обучението по математика.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ