Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Бизнес информационни технологии – задочно    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии – задочно
Последна актуализация: 12.04.2019 г.
 
ИЗПИТНИ СЕСИИ през 2018/19 учебна година
на специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
I курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Линейна алгебра и аналитична геометрия,
доц. Марта Теофилова
18.11.2018 (неделя)
25.11.2018 (неделя)
423 ауд.
10:00 юни 2019  10:00
Въведение в компютърните науки,
проф. Георги Тотков
20.10.2018 (събота)
27.10.2018 (събота)
423 ауд.
10:00 юни 2019  10:00
Увод в информационните технологии,
доц. Евгения Ангелова
Текуща оценка юни 2019  10:00
Зимен
(Б)
Програмиране 
проф. Христо Крушков
02.02.2019 (събота)
246 к. з.
09.02.2019 (събота)
146 к. з.
14:00

10:00
юни 2019  
Право и правни информационни системи
доц. Христо Паунов
Текуща оценка  юни 2019  
Информационни технологии в математиката
доц. Анна Малинова
Текуща оценка  юни 2019  
Английски език Текуща оценка  юни 2019  
Пролетен
(В)
Обектно-ориентирано програмиране
доц. Николай Павлов
 18.05.2019 (събота)
423 ауд.
01.06.2019 (събота)
423 ауд.
10:00

14:00 
юни 2019   
Приложна математика
доц. Христина Кулина
 25.05.2019 (събота)
546 к.з.
08.06.2019 (събота)
546 к.з.
 14:00

10:00
юни 2019   
Банково дело и банкови информационни системи
доц. Иван Соколов
Текуща оценка  юни 2019   
Графика и презентации
доц. Александър Пенев
Текуща оценка   юни 2019    
II курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Финансова математика,
гл. ас. д-р Милена Петкова
24.11.2018 (събота)
446 к. з.
02.12.2018 (неделя)
246 к. з.
14:00

10:00
юни 2019 10:00
Маркетингови изследвания,
гл. ас. д-р Десислава Войникова
10.11.2018 (събота)
547 к. з.
17.11.2018 (събота)
446 к. з.
10:00

14:00
юни 2019 10:00
Програмиране чрез .NET,
гл. ас. д-р Никола Вълчанов
27.10.2018 (събота)
346 к. з.
03.11.2018 (събота)
446 к. з. 
10:00 юни 2019 10:00
Избираема дисциплина Текуща оценка
Зимен
(Б)
Бази от данни
проф. Станимир Стоянов
03.02.2019 (неделя)
446 к. з.
09.02.2019 (събота)
546 к. з.
10:00  юни 2019  
Застрахователна математика 
проф. Николай Кюркчиев
16.02.2019 (събота)
23.02.2019 (събота)
446 к. з.
10:30  юни 2019  
Счетоводство и счетоводни ИС
проф. Асен Рахнев
12.01.2019 (събота)
19.01.2019 (събота)
546 к. з.
10:00  юни 2019  
Избираема дисциплина Текуща оценка
Пролетен
(В)
Иконометрия
доц. Анна Малинова

 21.04.2019 (неделя)
19.05.2019 (неделя)
546 к.з.
 14:00 юни 2019   
Програмиране в Интернет с PHP и MySQL
доц. Емил Хаджиколев

11.05.2019 (събота)
546 к.з.
25.05.2019 (събота)
346 к.з.

10:00  юни 2019   
Информационни технологии в Интернет
гл. ас. Никола Вълчанов
01.06.2019 (събота)
546 к.з.
08.06.2019 (събота)
531 к.з. 
14:00

10:00 
юни 2019   
Избираема дисциплина Текуща оценка 
III курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Програмиране на Java 
доц. Владимир Вълканов
10.11.2018 (събота)
446 к. з.
18.11.2018 (неделя)
246 к. з.
14:00

10:00
юни 2019 10:00 
Практика по специалността Текуща оценка 
Избираема дисциплина  Текуща оценка
Зимен
(Б)
Компютърни мрежи и комуникации
проф. Иван Ганчев
17.02.2019 (неделя)
24.02.2019 (неделя)
446 к. з.
11:30 юни 2019  
Софтуерни технологии
доц. Ася Стоянова
20.01.2019 (неделя)
03.02.2019 (неделя)
146 к. з.
10:00  юни 2019  
Въведение в облачните технологии
доц. Станка Хаджиколева
Текуща оценка  юни 2019  
Избираема дисциплина  Текуща оценка
Пролетен
(В)
Моделиране и управление на бизнес процеси
доц. Елена Сомова
 25.05.2019 (събота)
546 к.з.
01.06.2019 (събота)
531 к.з.

10:00


14:00

юни 2019   
Инвестиции и инвестиционни техники
проф. Андрей Захариев
11.05.2019 (събота)
18.05.2019 (събота)
146 к.з. 
 10:00 юни 2019   
Уеб дизайн
доц. Тодорка Глушкова
 Текуща оценка юни 2019   
Избираема дисциплина  Текуща оценка
IV курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Застраховане и застрахователни ИС,
проф. Антон Илиев
Текуща оценка юни 2019 10:00 
Електронна търговия
доц. Анна Малинова
04.11.2018 (неделя)
10.11.2018 (събота)
446 к. з.
13:00
09:00
юни 2019  10:00
Оптимизационни модели в икономиката
доц. Христина Кулина
17.11.2018 (събота)
24.11.2018 (събота)
546 к. з.
10:00  юни 2019 10:00 
Избираема дисциплина Текуща оценка
Зимен
(Б)
Анализ на инвестиционни техники,
проф. Андрей Захариев
19.01.2019 (събота)
27.01.2019 (неделя)
433 к. з.
10:00  юни 2019  
Борсова и извънборсова търговия,
гл. ас. М. Петкова
09.02.2019 (събота)
16.02.2019 (събота)
433 к. з.
10:00  юни 2019  
Бизнес английски език
доц. Иван Шотлеков
Текуща оценка  юни 2019  
Избираема дисциплина Текуща оценка
Пролетен
(В)
Бизнес информационни системи
доц. Николай Павлов / гл. ас. Кремена Стефанова
 Текуща оценка  юни 2019  
Издателски системи
проф. Ангел Голев / гл. ас. Кремена Стефанова
 Текуща оценка юни 2019   
Преддипломен стаж Текуща оценка 

*легенда:
най-скорошните промени са оцветени.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ