Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Бизнес информационни технологии – задочно    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии – задочно
Последна актуализация: 20.06.2019 г.
 
ИЗПИТНИ СЕСИИ през 2018/19 учебна година
на специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
I курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Линейна алгебра и аналитична геометрия,
доц. Марта Теофилова
18.11.2018 (неделя)
25.11.2018 (неделя)
423 ауд.
10:00 28.06.2019
422 ауд.
10:00
Въведение в компютърните науки,
проф. Георги Тотков
20.10.2018 (събота)
27.10.2018 (събота)
423 ауд.
10:00 18.06.2019
446 к.з.
09:00
Увод в информационните технологии,
доц. Евгения Ангелова
Текуща оценка 25.06.2019
546 к.з.
09:00
Зимен
(Б)
Програмиране 
доц. Т. Терзиева / гл. ас. д-р М. Крушкова
02.02.2019 (събота)
246 к. з.
09.02.2019 (събота)
146 к. з.
14:00

10:00
27.06.2019
532 к.з.
10:00
Право и правни информационни системи
доц. Христо Паунов
Текуща оценка  24.06.2019
532 к.з.
10:00
Информационни технологии в математиката
доц. Анна Малинова
Текуща оценка  17.06.2019
546 к.з.
14:00
Английски език Текуща оценка  26.06.2019
346 к.з.
14:00
Пролетен
(В)
Обектно-ориентирано програмиране
доц. Николай Павлов
 18.05.2019 (събота)
423 ауд.
01.06.2019 (събота)
423 ауд.
10:00

14:00 
21.06.2019
424 ауд. 
10:00
Приложна математика
доц. Христина Кулина
 25.05.2019 (събота)
546 к.з.
08.06.2019 (събота)
546 к.з.
 14:00

10:00
19.06.2019
547 к.з.
10:00
Банково дело и банкови информационни системи
доц. Иван Соколов
Текуща оценка  02.07.2019
535 к.з.
14:00
Графика и презентации
доц. Александър Пенев
Текуща оценка   26.06.2019
146 к.з.  
10:00
II курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Финансова математика,
гл. ас. д-р Милена Петкова
24.11.2018 (събота)
446 к. з.
02.12.2018 (неделя)
246 к. з.
14:00

10:00
21.06.2019
431 к.з.
10:00
Маркетингови изследвания,
гл. ас. д-р Десислава Войникова
10.11.2018 (събота)
547 к. з.
17.11.2018 (събота)
446 к. з.
10:00

14:00
24.06.2019
535 к.з.
10:00
Програмиране чрез .NET,
гл. ас. д-р Никола Вълчанов
27.10.2018 (събота)
346 к. з.
03.11.2018 (събота)
446 к. з. 
10:00 28.06.2019
546 к.з.
10:00
Избираема дисциплина Текуща оценка
Зимен
(Б)
Бази от данни
проф. Станимир Стоянов
03.02.2019 (неделя)
446 к. з.
09.02.2019 (събота)
546 к. з.
10:00  19.06.2019
246 к.з.
10:00
Застрахователна математика 
проф. Николай Кюркчиев
16.02.2019 (събота)
23.02.2019 (събота)
446 к. з.
10:30  18.06.2019
531 к.з.
10:00
Счетоводство и счетоводни ИС
проф. Асен Рахнев
12.01.2019 (събота)
19.01.2019 (събота)
546 к. з.
10:00  25.06.2019
546 к.з.
10:00
Избираема дисциплина Текуща оценка
Пролетен
(В)
Иконометрия
доц. Анна Малинова

 21.04.2019 (неделя)
19.05.2019 (неделя)
546 к.з.
 14:00 17.06.2019
546 к.з. 
14:00
Програмиране в Интернет с PHP и MySQL
доц. Емил Хаджиколев

11.05.2019 (събота)
546 к.з.
25.05.2019 (събота)
346 к.з.

10:00  27.06.2019
346 к.з. 
10:00
Информационни технологии в Интернет
гл. ас. Никола Вълчанов
01.06.2019 (събота)
546 к.з.
08.06.2019 (събота)
531 к.з. 
14:00

10:00 
20.06.2019
146 к.з. 
11:00
Избираема дисциплина Текуща оценка 
III курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Програмиране на Java 
доц. Владимир Вълканов
10.11.2018 (събота)
446 к. з.
18.11.2018 (неделя)
246 к. з.
14:00

10:00
21.06.2019
446 к.з.
10:00
Практика по специалността Текуща оценка 
Избираема дисциплина  Текуща оценка
Зимен
(Б)
Компютърни мрежи и комуникации
проф. Иван Ганчев
17.02.2019 (неделя)
24.02.2019 (неделя)
446 к. з.
11:30 20.06.2019
547 к.з.
10:00
Софтуерни технологии
доц. Ася Стоянова
20.01.2019 (неделя)
03.02.2019 (неделя)
146 к. з.
10:00  26.06.2019
346 к.з.
10:00
Въведение в облачните технологии
доц. Станка Хаджиколева
Текуща оценка  27.06.2019
446 к.з.
10:00
Избираема дисциплина  Текуща оценка
Пролетен
(В)
Моделиране и управление на бизнес процеси
доц. Елена Сомова
18.05.2019 (събота)
246 к.з.
01.06.2019 (събота)
531 к.з.

14:00


14:00

25.06.2019
535 к.з. 
10:00
Инвестиции и инвестиционни техники
проф. Андрей Захариев
11.05.2019 (събота)
146 к.з.
25.05.2019 (събота)
546 к.з. 
 10:00 18.06.2019
432 к.з.
10:00
Уеб дизайн
доц. Тодорка Глушкова
 Текуща оценка 15.06.2019
532 к.з.
14:00
Избираема дисциплина  Текуща оценка
IV курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Застраховане и застрахователни ИС,
проф. Антон Илиев
Текуща оценка 24.06.2019
434 к.з.
10:00
Електронна търговия
доц. Анна Малинова
04.11.2018 (неделя)
10.11.2018 (събота)
446 к. з.
13:00
09:00
17.06.2019
546 к.з.
14:00
Оптимизационни модели в икономиката
доц. Христина Кулина
17.11.2018 (събота)
24.11.2018 (събота)
546 к. з.
10:00  19.06.2019
547 к.з.
10:00
Избираема дисциплина Текуща оценка
Зимен
(Б)
Анализ на инвестиционни техники,
проф. Андрей Захариев
19.01.2019 (събота)
27.01.2019 (неделя)
433 к. з.
10:00  18.06.2019
432 к.з.
10:00
Борсова и извънборсова търговия,
гл. ас. М. Петкова
09.02.2019 (събота)
16.02.2019 (събота)
433 к. з.
10:00  21.06.2019
431 к.з.
10:00
Бизнес английски език
доц. Иван Шотлеков
Текуща оценка  26.06.2019
346 к.з.
14:00
Избираема дисциплина Текуща оценка
Пролетен
(В)
Бизнес информационни системи
доц. Николай Павлов / гл. ас. Кремена Стефанова
 Текуща оценка 25.06.2019
146 к.з.
10:00
Издателски системи
проф. Ангел Голев / гл. ас. Кремена Стефанова
 Текуща оценка 25.06.2019
146 к.з.
10:00
Преддипломен стаж Текуща оценка 

*легенда:
най-скорошните промени са оцветени.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ