Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Състав Катедри Компютърни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Компютърни технологии

КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ“

Състав Кабинет Служ. тел. Дом. тел. E-mail адрес Приемно време
доц. д-р Евгения Ангелова
ръководител
545
032 261-773
032 288-661 eangelova@uni-plovdiv.bg Вторник: 1100 – 1200
проф. д-р Антон Илиев 440 032 261-759 aii@uni-plovdiv.bg

Сряда: 1500 – 1600

проф. д-р Асен Рахнев 545 032 261-773 assen@uni-plovdiv.bg Вторник: 1200 – 1300
доц. д-р Анна Малинова 237 032 261-745 malinova@uni-plovdiv.bg Вторник: 1230 - 1330   
доц. д-р Николай Павлов 244 032 261-747
nikolayp@uni-plovdiv.bg Вторник: 1100 – 1200
гл. ас. д-р Димитър Благоев 244 032 261-747 dblagoev@uni-plovdiv.bg

                -

гл. ас. д-р Кремена Стефанова 237 032 261-745 kstefanova@uni-plovdiv.bg Сряда:
8:15- 09:15
Четвъртък: 

1330 - 1430
гл. ас. д-р Тодорка Глушкова 237 032 261-745 glushkova@uni-plovdiv.bg
Вторник:
11:45 -12:45
Сряда:
9:45 - 10:45
гл. ас. д-р Георги Шарков 244 032 261-747 gsharkov@uni-plovdiv.bg

-

гл. ас. д-р Елена Тодорова 241 032 261-753
etodorova@uni-plovdiv.bg Сряда:
1200-1300
Четвъртък:
1200 - 1300 
гл. ас. д-р Мая Стоева 242 032 261-748   Понеделник: 
815 - 915 
гл. ас. д-р Мария Василева 444 032 261-764 mariavasileva@uni-plovdiv.bg  Вторник:
12
30 - 1330
Сряда: 

12:30 - 13:30 
ас. Георги Спасов 244 032 261-747 - gggggogi@gmail.com - 
ас. Павел Кюркчиев 244 032 261-747 - pkyurkchiev@uni-plovdiv.bg  Четвъртък: 8:15-9:15
Петък:11:45-12:45

 

mariavasileva@uni-plovdiv.bg
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ