Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Състав Катедри Математически анализ    English
Факултет по математика и информатика - Математически анализ

КАТЕДРА „МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ“

Състав
Кабинет
Служ. тел.
Дом. тел.
E-mail адрес
Приемно време
проф. д-р Христо Кискинов
ръководител
439 261-763 032 633-269 kiskinov@uni-plovdiv.bg

Вторник: 11:45-12:45

проф. д-р Боян Златанов 445 261-738 032 807 558 bobbyz@uni-plovdiv.bg Петък: 13:30 – 14:30
доц. д-р Атанаска Георгиева
439 261-738  950 - 382 atanaska@uni-plovdiv.bg

Понеделник: 14:30 – 15:30

доц. д-р Теменужка Пенева 443 261-763 - tpeneva@uni-plovdiv.bg
Вторник:
12:30 – 13:30

доц. д-р Христина Кулина 338 261-737 - kulina@uni-plovdiv.bg Понеделник: 
09:00 - 10:00
доц. д-р  Петър Копанов 543 261-772 03444-6235 pkopanov@uni-plovdiv.bg Понеделник: 12:30-13;30
доц. д-р Павлина Атанасова 338     atanasova@uni-plovdiv.bg Вторник: 13:30-14:30
гл. ас. д-р Атанас Иванов 538 261-790 - aivanov@uni-plovdiv.bg

Вторник: 8:15-9:15
Сряда: 12:30-13:30

гл.ас.д-р Милена Петкова 444 261-764 milenapetkova@uni-plovdiv.bg

Сряда: 12:30-13:30
Четвъртък: 12:30-13:30

гл. ас. д-р Слав Чолаков 445 261-758 - cholakovs@uni-plovdiv.bg

Сряда: 12:30-13:30
Петък: 12:30-13:30

гл. ас. д-р Атанас Илчев 243 261-750 - atanasilchev@uni-plovdiv.bg

Понеделник: 17:45 - 18:45
Вторник: 13:30-14:30

проф. д.м.н. Петко Пройнов
гост-преподавател
243 261-750 288-660 proinov@uni-plovdiv.bg Вторник: 12:00-13:00
проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева
гост-преподавател
261-540 261-762 - snow@uni-plovdiv.bg Сряда:
13:00 – 14:00
проф. д-р Андрей Захариев  
гост-преподавател
443 261-763 539-807 zandrey@uni-plovdiv.bg

Понеделник: 11:30-13:30

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ