Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски "

paisii

fmi-top banner

 

Начало  

Наука  

Публикации  

Книги  

Преподаване  

Студенти  

Автобиография  

Учебни материали 

Снежана Гочева-Илиева

Професор, доктор на науките

катедра "Математически анализ"

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

ГОДИНИ: 2013-2020

в Пловдивски Университет:

 • Лекции по Приложна математика 2 за студенти по "Софтуерни технологии и дизайн" - бакалаври
 • Лекции по Софтуерни системи по математика за студенти по "Софтуерни технологии и дизайн" - бакалаври
 • Лекции по Маркетингови изследвания за студенти от специалност "Бизнесинформационни технологии" - бакалаври
 • Лекции по Компютърни числени методи за студенти по Информатика - бакалаври
 • Лекции по Приложна математика за студенти от специалност "Бизнесинформационни технологии" - бакалаври
 • Лекции по Приложни информационни системи за студенти Приложна математика - магистърска програма
 • Изборен курс "Бизнес статистика с SPSS"
 • Изборен курс "Предсказващи статистиески техники и софтуер" за магистри

ГОДИНИ: 2009-2012

в Пловдивски Университет:

 • Лекции по Компютърни числени методи за студенти по Информатика - бакалаври
 • Лекции по Приложна математика за студенти от специалност "Бизнесинформационни технологии" - бакалаври
 • Лекции по Математическо оптимиране за студенти по Приложна математика и Математика, бакалаври
 • Изборен курс по Изчислителна статистика (от 2010)
 • Изборен курс по Интерактивна математика
 • Лекции по Информационни технологии (Информационни системи) за студенти Приложна математика - магистърска програма

ГОДИНИ: 2004-2008

в Пловдивски Университет:

 • Лекции по Математическо оптимиране за студенти по Приложна математика, бакалаври
 • Лекции по Компютърни числени методи за студенти по Информатика - бакалаври
 • Лекции по Числени методи - част 1, за студенти по Приложна математика - бакалаври
 • Изборен курс по Интерактивна математика
 • (от 2007) Информационни технологии (Експертни системи) за студенти Приложна математика - магистърска програма

в други университети:

 • Лекции и упражнения по Информатика 1 и Информатика 2, на френски език, за студенти от Университета по Хранителни Технологии (УХТ), Пловдив - магистри 5 год.
 • Лекции и упражнения по Информатика; Информационни системи и технологии за студенти специалисти, бакалаври и магистри към ЛЦДО на ТУ- Варна, клон Пловдив
 • Лекции и упражнения по Информационен мениджмънт за ЛЦДО
 • Лекции и упражнения по Експертни системи за ЛЦДО и др.

ГОДИНА: 2003-2004

в Пловдивски Университет:

 • Лекции по Числени методи и оптимиране за студенти по физика и математика - бакалаври
 • Лекции по Компютърни числени методи за стиденти по Информатика - бакалаври
 • Лекции по Числени - част 1 за студенти по Приложна математика - бакалаври
 • Изборен курс Интерактивна математика
 • Изборен курс Сферични кодове и дизайни

в други университети:

 • Лекции и упражнения по Приложна математика за фармацевти от Медицински университет, Пловдив (редовно и задочно 5 год. обучение) - магистри
 • Лекции и упражнения по Математическо моделиране за фармацевти от Медицински университет - Пловдив (редовно и задочно 5 год.) - магистри
 • Лекции и упражнения по Информатика 1 и Информатика 2, на френски език, за студенти от УХТ - магистри, 5 год.
 • Лекции и упражнения по: Информационни системи и технологии; Информатика; и др. за икономически специалности към ЛЦДО-Пловдив на ТУ-Варна - специалисти, бакалаври и магистри
 • Множество курсове по Компютърна грамотност към Бюро по труда - Пловдив, към Център Пазарна икономика, Пловдив

ГОДИНИ: 2000-2003

в Пловдивски Университет:

 • Лекции по Математическо оптимиране за студенти по информатика (5 год. обучение)- магистри
 • Числени методи и оптимиране за студенти по Физика и математика - магистри
 • Лекции по Числени методи 1 и 2 за студенти по Информатика (5 год.) - магистри
 • Изборни курсове по Система Mathematica и Професионални интерактивни системи

в други университети:

 • Лекции и упражнения по Информатика 1 и Информатика 2, на френски език, за студенти от УХТ
 • от 2002 - Лекции и упражнения по: Информационни системи и технологии; Информатика; и др. за икономически специалности към ЛЦДО-Пловдив на ТУ-Варна - специалисти, бакалаври и магистри
 • от 2002 - Множество курсове по Компютърна грамотност към Бюро по труда - Пловдив, към Център Пазарна икономика, Пловдив

ГОДИНИ: 1998-2000

в Пловдивски Университет:

 • Лекции по Операционни системи (паралелни езици, паралелни алгоритми, теория на операционните системи, DOS, WINDOWS, VM, UNIX за студенти по Информатика от ПУ - магистри, 5 год. обучение
 • Лекции и упражнения по Числени методи и оптимиране за студенти по физика и математика на ПУ - магистри (5 год.)
 • Лекции по Числени методи - част 2 за студенти по Информатика на ПУ - магистри (5 год.)
 • Изборен курс по Система Mathematica

в други университети:

 • Лекции и упражнения по Информатика на френски език, за студенти от УХТ

ГОДИНИ: 1996-1998

в Пловдивски Университет:

 • Лекции по Операционни системи (паралелни езици, паралелни алгоритми, теория на операционните системи, DOS, WINDOWS, VM, UNIX за студенти по Математика - специализация Информатика - магистри, 5 год.
 • Лекции и упражнения по Числени методи и оптимиране за студенти по физика и математика - магистри, 5 год.
 • Лекции по Числени методи - част 2 за студенти по Математика - сп. Информатика - магистри, 5 год.
 • Лекции по Изчислителен анализ за студенти по Информационни технологии, бакалаври
 • Изборен курс Увод в Система Mathematica

в други университети:

 • от 1997 - Лекции и упражнения по Информатика на френски език, за студенти от УХТ

ГОДИНА: 1995-1996

 • Лекции по Операционни системи (паралелни езици, паралелни алгоритми, теория на операционните системи, DOS, WINDOWS, VM, UNIX за студенти от специализация Информатика - магистри, 5 год. обучение
 • Лекции и упражнения по Числени методи и оптимиране за студенти по физика и математика - магистри
 • Лекции по Числени методи - част 2 за студенти специализация Информатика - магистри, 5 год.
 • Лекции по Изчислителен анализ за студенти по Информационни технологии, бакалаври

ПО-РАННИ КУРСОВЕ (1974-1976, 1981-1990, 1994-1995) за магистърски програми (5 год.) на ПУ по специалностите: Математика - производствен профил, Математика - специализация Информатика, Физика, Инженерна физика, Биология, Химия, лекции и упражнения

 • Автоматични сметачни машини
 • Изборен курс Програмиране на С (1989)
 • Програмиране (Fortran, Basic)
 • MS-DOS
 • Числени методи - 1, 2, 3 и 4
 • Спецкурс по Диференчни схеми

КУРСОВЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК, (1990-1994) като доцент по математика в Република Тунис за студенти от Техническия институт- Габес:

 • Алгебра
 • Математически анализ 1, 2
 • Комплексен анализ
 • Обикновени диференциални уравнения
 • Трансформации на Лаплас

Към началото на страницата


 

ppp

hhh