Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски "

paisii

fmi-top banner

 

Начало  

Наука  

Публикации  

Книги  

Преподаване  

Студенти  

Автобиография  

Учебни материали 

Снежана Гочева-Илиева

Професор, доктор на науките

катедра "Математически анализ"

 

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ЗА СТУДЕНТИ

САЙТОВЕ С МАТЕРИАЛИ:

http://www.fmi-plovdiv.org/evlm/ - Европейска виртуална лаборатория по математика (EVLM)

- съдържа лекционните курсове, упражнения, тестове за самоподготовка (quizzes), формули, учебни програми и други материали по:

  1. Дисциплина "ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА" за сп. БИТ, 1 курс (редовно и задочно): http://www.fmi-plovdiv.org/evlm/DBbg/pmmenu/index.htm
  2. Дисциплина "КОМПЮТЪРНИ ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ" за сп. Информатика, 3 курс (редовно и задочно): http://www.fmi-plovdiv.org/evlm/DBbg/numanmenu/index.htm
  3. Дисциплина "МАТЕМАТИЧЕСКО ОПТИМИРАНЕ" за сп. Приложна математика (4 курс) и сп. Математика (4 курс): http://www.fmi-plovdiv.org/evlm/DBbg/optimizmenu/index.htm
  4. Дисциплина "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" за магистърска програма по Приложна математика: http://www.fmi-plovdiv.org/evlm/DBbg/PMmagmenu/index.htm
  5. Изборен курс "ИНТЕРАКТИВНА МАТЕМАТИКА" (Система Mathematica) за всички курсове: http://www.fmi-plovdiv.org/evlm/DBbg/teacherbook/index.htm - глави 15 и 16.
  6. Изборен курс "Бизнес статистика с SPSS ", за студенти след 1ви курс: http://www.fmi-plovdiv.org/evlm/DBbg/probstatmenu/index.htm

 

За печатни материали и учебници - виж Книги

Към началото на страницата


 

evlm

WEPS_logo

wa-logo

zvezda8