Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски "

paisii

bn

 

Начало  

Наука  

Публикации  

Книги  

Преподаване  

Студенти  

Автобиография  

Учебни материали 

moliv

Снежана Гочева-Илиева

Професор, доктор на науките

катедра "Математически анализ"

 

МОНОГРАФИИ

NS-monogr parm-monografia

 1. Gocheva-Ilieva S.G., Iliev, I.P., Statistical models of characteristics of metal vapor lasers, Nova Science Publishers Inc., New York, 2011, 194 p. ISBN: 978-1-61324-293-3 (referred in SCOPUS).
 2. С. Гочева-Илиева, И. Илиев, Параметрични модели на характеристиките на лазер с пари на меден бромид (монография), Унив. Изд. ПУ, 2010, 141 стр., ISBN 978-954-423-592-5

КНИГИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

vav-math rakov 4m

chM2

 1. Гочева-Илиева С., Х. Кулина, Приложна математика 2, Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2019, 471 стр., електронно издание, ISBN 978-619-202-501-4, файл: PM2_za_STD4.pdf
 2. Гочева-Илиева, С. Г., Приложни информационни системи, Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2015, 127 стр., електронно издание, ISBN 978-619-202-142-9, файл: Uchebnik PIS .pdf
 3. Гочева-Илиева С., Х. Кулина, П. Атанасова, Д. Войникова, А. Иванов, Лабораторна тетрадка по дисциплината Софтуерни системи по математика за спец. Софтуерни технологии и дизайн, Фастумпринт, София, 2015 г. ISBN: 978-619-7223-10-1
 4. Гочева-Илиева, С. Г., ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА, Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013, 369 стр., електронно издание, ISBN 978-954-423-847-6, файл: PM-lekcii.pdf
 5. Гочева-Илиева, С. Г., КОМПЮТЪРНИ ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ, Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013, 291 стр., електронно издание, ISBN 978-954-423-848-3, файл: KChM-lekcii.pdf
 6. Бояджиев, Д. Т., С. Г. Гочева-Илиева, Л. И. Попова. Ръководство по Числени методи - част II, 1-во изд. София: Деметра, 2012. 138 стр. ISBN 978-954-9526-79-0
 7. Бояджиев, Д. Т., С. Г. Гочева-Илиева, И. В. Макрелов, Л. И. Попова. Ръководство по Числени методи - първа част, 3-то изд. Габрово: ЕксПрес, 2010, 134 стр. ISBN 978-954-490-182-0
 8. Гочева-Илиева, С. Г. Въведение в система Mathematica. Габрово: ЕксПрес, 2009, 112 стр. ISBN 978-954-490-079-3.
 9. Бояджиев, Д. Т., С. Г. Гочева-Илиева, И. В. Макрелов, Л. И. Попова. Ръководство по Числени методи - първа част, Допълнено и преработено 2-ро изд., ИМН, Пловдив, 2006.
 10. Гочева-Илиева С. Г. Записки по Приложна математика за студенти по фармация, Учебник за студентите от Медицински Университет - Пловдив, Пловдив, 2003.
 11. Гочева-Илиева, С. Г. Въведение в Mathematica, Пловдив, 2003 (виж също www.fmi-plovdiv.org/evlm - Teacher's Guide (English version, глава 15).
 12. Д.Т.Бояджиев, С.Г.Гочева-Илиева, И.В.Макрелов, Л.И. Попова Ръководство по Числени методи - първа част, Пловдив: Изд. ПУ, 2003.
 13. Гочева-Илиева С. Г., И. Ганчев, Д. Георгиев, Г. Илиева. Ръководство по операционни системи (DOS, Windowos, Unix). Пловдив: Изд. ПУ, 1997.
 14. Христова, С. Г., С. Г. Гочева-Илиева. Приложение на информатиката в биологията, Пловдив: Изд. ПУ, 1990.
 15. Гочева-Илиева, С. Г., Х. Д. Крушков. Информатика, част 3 (MS-DOS и Edit), Изд. Пловдив: ПУ, 1989.


 

kalba

zvez