Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски "

paisii

fmi-top banner

 

Начало  

Наука  

Публикации  

Книги  

Преподаване  

Студенти  

Автобиография   

Учебни материали 

Снежана Гочева-Илиева

Професор, доктор на науките

катедра "Математически анализ"

 

АВТОБИОГРАФИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ:

 • Доктор на науките по 4.5 Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката), 2016
 • Професор по Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката), ЗРАСРБ, 2011
 • Доцент по Изчислителна математика, 1985
  Диплома, присъдена от Висшата Атестационна Комисия (ВАК) на Република България
 • Кандидат на физико-математическите науки (Доктор), специлност "Изчислителна математика", 1981,
  Киевски Държавен Университет "Тарас Шевченко", Украйна, (1976-1980), Факултет по Кибернетика, Тема: "Диференчни схеми с повишен порядък на точност в безкрайни области",
  Научен ръководител: Академик на Украинската академия на науките, Проф. дмн Владимир Леонидович Макаров
 • Бакалавър и Магистър по Изчислителна математика, 1973
  Софийски Университет "Св. Климент Охридски" (1968-1973), Факултет по математика и механика, Тема на дипломната работа: "Числени методи в теория на еластичността", научен ръководител: Проф. дмн Стефка Николаева Димова

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

 • Професор, Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", от 2011
 • Доцент, Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", 1985-2011
 • Доцент по математика, Висш институт на Габес, Тунис, 1990-1994.
 • Главен асистент, старши асиситент и асистент, Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", 1974-1976, 1981-1985
 • Хоноруван доцент по информатика с преподаване на френски език към Франкофонския Център на Университета по Хранителни Технологии, Пловдив, 1997- 2009
 • Хоноруван доцент по информатика към Локален Център за дистанционно обучение на Технически Университет- Варна, клон Пловдив, 2002- 2007
 • Хоноруван доцент по приложна математика (вероятности и статистика; моделиране във фармацията) към Медицински Университет "Св. Георги", Пловдив, 2003-2004
 • Хоноруван доцент по информатика към Център за Пазарна икономика, Пловдив, професионално обучение, 2002-2003
 • Организатор проектант и математик, Научен Център по ЕССИ към Министерство на Информацията и Съобщенията, Лаборатория "Създаване и равитие на типова териториална информационна система за строителството", филиал Пловдив, 1973-1974.

ПРОФЕСИОНАЛНА АКТИВНОСТ:

 • Заместник декан на Факултета по математика и информатика, ПУ, 2007-2011
 • Научен секретар на Научния съвет към ФМИ на ПУ, 2000 -2010
 • Член на Съюза на Българските математици от 1974 г.
 • Член на Американското математическо дружество от 1985 г.
 • Член на Европейските жени в математиката (EWM), 2002-2004г.
 • Рецензент на Mathematical Reviews от 1985 г.
 • Рецензент на Zentralblatt  fur Mathematik от 1985 г.
 • Рецензент на WSEAS от 2008 г.
 • Рецензент на ACM от 2008 г.
МЕЖДУНАРОДЕН ОБМЕН:
 • Словашки Технологичен университет в Братислава, Словакия, 1 седмица, 2005
 • ENSBANA - Дижон, Франция, педагогически проект, финансиран от Асоциацията на Франкофонските университети (AUF), 1 месец, 2005
 • Конференция ICEST2005, Ниш, Сърбия и Черна гора, 2005
 • PIXEL, Флоренция, Италия, Професионален тренировъчен курс по програма Грундтвиг 3, 2005
 • Конференция BPU2006, Истанбул, Турция, 2006
 • Словашки Технологичен университет в Братислава, Словакия, 2006
 • Университет в Ковънтри, Великобритания, работна среща по пилотен проект, Програма Леонардо на ЕК, 2007
 • Университет в Саламанка, Испания, 2007
 • Конференция ICEST2007, Охрид, Република Македония, 2007
 • Конференция ICNAAM2007, Корфу, Гърция, 2007
 • Университета в Лимерик, Ирландия, 2008
 • Олимпиада SEEMOUS 2008, Атина, Гърция
 • Университета в Мишколц, Унгария, 2008
 • WSEAS конференция EE'08, Крит, Гърция, 2008
 • Конференция ICL2008, Вилах, Австрия, 2008
 • Конференция XVII GCLHPL - Лисабон, Португалия, 2008
 • Университета в Тампере, Финландия, 2008
 • Олимпиада SEEMOUS 2009, Агрос, Кипър, 2009
 • Университета в Хелсинки, Финландия, 2009
 • Университета в Мишколц, Унгария, 2009
 • Селчук университет, Турция, 2009
 • Academy Verein fur Bildungsberatung e.V., Франкфурт, Германия, 2010
 • WSEAS конференция ICOAA '10, Кеймбридж, Великобритания, 2010
 • Селчук университет, Турция, 2010
 • Конференция по Изчислителна статистика, COMPSTAT2010, Париж, Франция, 2010
 • Университет по икономика и компютърни науки, Варшава, Полша, 2010
 • Comillas Pontificia University, Мадрид, Испания, 2011
 • CEEPUS II преподавателски обмен, Чешки Технически университет в Прага, Чехия, 2011
 • Ерсиес университет, Кайсери, Турция, юни 2011
 • Ерсиес университет, Кайсери, Турция, септември 2011
 • Университета в Хелсинки, Финландия, ноември 2011
 • CEEPUS III координационна среща, Щарошпатак, Унгария, юни 2012
 • Конференция ICNPAA2012, Виена, юли 2012
 • CEEPUS III преподавателски обмен, Technical university of Civil Engineering, Букурещ, юли 2012
 • Университета в Хелсинки, Финландия, октомври 2012

ЕЗИЦИ:

 • Майчин език: български
 • Други езици: английски, френски, руски

ДРУГИ КОМПЕТЕНЦИИ:

 • ТЕХНИЧЕСКИ: Алгоритми, Basic, Visual Fortran, VM, MS-DOS, UNIX, Windows, C, C++, Pascal, Word, Excel, Access, Internet, Mathematica, Maple, SPSS, Publicon, ScientificWorkPlace, LaTex, SciWriter, Macromedia Dreamweaver, MARS, CART и др.
 • АРТИСТИЧНИ: цигулка; участие 5 години в пловдивски самодеен хор "Ангел Букорещлиев", носител на престижни награди от хорови конкурси в България, Германия, Холандия, Белгия и други европейски страни.

Към началото на страницата


 

mazh1

pic