УЧЕНИЧЕСКА ШКОЛА ПО КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА.

Първият модул "Основи на програмирането със С++" е 60 часа.

Таксата е 150 лв.

ШКОЛАТА ПО КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

е предназначена за ученици от 8 и 9 клас с подчертан интерес към информатиката. Тя дава много по-обширни знания от тези изучавани в средното училище. Представлява отлична основа за професионално усвояване на програмирането, успешно представяне в конкурси и олимпиади, матури и кандидатстудентски изпити. Процесът на обучение изисква и по-голяма практическа домашна работа, за която е задължително наличието на домашен компютър. Модулите, които ще се изучават са: Основи на програмирането със С++ Обектноориентирано програмиране със С++ Структури от данни и алгоритми Бази данни Компютърен дизайн

Интернет програмиране