Компютърни мрежи и комуникации.

Интернет

Продължителност на курса

 40 часа

Анотация 

Курсистите придобиват умения за работа в локална мрежа и ползване на програми и услуги в Интернет.

Необходими предварителни познания

Увод в Информатиката. Работа с MS Windows и Интернет за начинаещи

Съдържание  

1. Компютърни мрежи - възможности, видове, функциониране.

2. Локални мрежи - Windows в работна група - подялба на принтери и дискове.

3. Internet - начин на свързване и принципи на функциониране. Основни услуги, адресация, предпоставки за свързване.

4. Електронна поща - приемане и изпращане на писма. Програма Outlook Express;

5. WWW - функциониране и начин на работа. Internet Explorer.

6. Търсене на информация в Internet. Търсещи системи, директории, ел. каталози и др.

7. Други услуги - Трансфер на файлове, Chat - видове и възможности.

8. Интернет новини, програми и видове, новинарски групи.

9. Извличане и съхранение на материали от Интернет

10. Полезни адреси