Увод в Информатиката.

Работа с MS Windows и Интернет

Продължителност на курса

 40 часа

Анотация 

Курсът е нпредназначен за хора, които правят своите първи стъпки в света на компютрите и информатиката.

Необходими предварителни познания

не са необходими

Съдържание  

1. Историческо развитие, съвременно състояние и устройство на компютърната техника.

2. Компютърни периферни устройства – видове и технически характеристики.

3. Основни типове софтуерни системи, приложение, възможности, предпоставки за приложение.

4. Начин на работа с Windows - мишка, прозорци, икони.

5. Файлова система. Разглеждане с Windows Explorer.

6. Работа с Windows програми - принципи, превключване, обмен на данни. Calculator, NotePad и WordPad.

7. Потребителски програми под Windows - за секретарски функции (Calendar, CardFile), рекламна работа (Paint) и демонстрация на други.

8. Сърфиране в глобалната мрежа с Internet Explorer.