Интернет публикуване с MS FrontPage

(за начинаещи)

Продължителност на курса

 40 часа

Анотация 

Курсът е насочен към запознаване с основните техники за създаване и редактиране на WEB страници с MS FrontPage .

Необходими предварителни познания

Windows, Internet Explorer

Съдържание  

1. Характеристика и особености на  Интернет публикуването.

2. Софтуер за създаване и публикуване на страници.

3. Структура на сайт. Структура и елементи на Интернет страница.

4. Системи за създаване на сайтове – видове, примерни програми.

5. MS FrontPage – характеристики и основни компоненти.

6. Програмата Explorer. Предназначение и работа.

7. Програмата Editor. Характеристики и команди.

8. Текстове - настройки и оформление.

9. Таблици – предназначение, създаване, форматиране, преобразования.

10. Изображения в страниците - типове, подготовка, разполагане.

12. Обработка на връзки между страниците (Hyperlinks). Видове връзки.

13. Допълнителни елементи – форми, фрейми, мултимедия и др.

14. Публикуване на създаден сайт. Тестване.

 15. Създаване на хипервръзки

 16. Показване и редактиране на коментар